Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Validity and reliability study of the Turkish version of the Hand20 questionnaire

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.49, no.4, pp.1243-1248, 2019 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Romatoid Artritli Hastaların Fizyoterapi ve Rehabilitasyonunda Ortez Yaklaşımları

Türkiye Klinikleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Özel Sayı, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

SKLERODERMADA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YAKLAŞIMLARI

E-SAĞLIK FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON, vol.3, no.3, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EXERCISE COMPLIANCE AND DISEASE STATUS IN PATIENTS WITH RHEUMATIC DISEASES DURING COVID-19 PANDEMIC

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Paris, France, 2 - 05 June 2021, vol.80, pp.1462 Sustainable Development

Ankilozan Spondilit’li Erkek Hastalarda El Fonksiyonları Etkilenir Mi?

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2018

Turkish Version, Validity and Reliability Study of Hand20 Questionnaire

IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 23 - 25 August 2017

Genç Romatolojik Hastalarda Yorgunluğun Yaşam Kalitesine Etkisi

II. ULUSLARARASI GENÇLiK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 25 - 29 October 2017

Sağlıklı Genç Yetişkin Türk Bireylerin Fiziksel Aktivite Seviyeleri

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 25 - 29 October 2017

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin El Rehabilitasyonuna Bakış Açılarının Değerlendirilmesi

15. ULUSAL EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ - 4. ULUSAL EL REHABİLİTASYONU KONGRESİ, Turkey, 11 - 15 May 2016

Sistemik Lupus Eritematozus lu Hastaların El Fonksiyonlarının İncelenmesi

15. ULUSAL EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ - 4. ULUSAL EL REHABİLİTASYONU KONGRESİ, Turkey, 11 - 15 May 2016