Araştırma Alanları

  • Eğitim Bilimleri

  • Spor Bilimleri ve Teknolojisi

  • Beden Eğitimi ve Spor