Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EXAMINATION OF THE EFFECT OF NATIONAL AND AMATEUR DISABLED ATHLETES’ DISABILTY TYPES ON SPORTS PARTICIPATION MOTIVATION

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.6, sa.12, ss.1-16, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporcuların ve E-spor Oyuncularının Dijital Oyun Bağımlılığı ve Dijital Oyun Bağımlılığına İlişkin Farkındalık Düzeyleri

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.364-384, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINI ESKRİM SPORUNA YÖNLENDİRME NEDENLERİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.331-344, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of the Anxiety of Catching the Novel Coronavirus (COVID-19) in Elite Athletes and Sedentaries

IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation, sa.15, ss.360-372, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Adaptation of Athlete’s Anxiety to Catch the Novel Coronavirus (Covid- 19) Scale (AACNCS)

Alochana Chakra Journal, cilt.9, sa.8, ss.823-835, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital Oyun Bağımlılığına İlişkin Farkındalık Ölçeği (DOBİFÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Eurasian Journal of Sport Sciences and Education, cilt.2, sa.1, ss.1-17, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Motivation of Atheletes with Disabilities for Sports Participation

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, cilt.21, sa.1, ss.49-69, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

The Relationship between Attitudes towards Digital Gaming and Sports

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.19, sa.1, ss.40-52, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BEDENSEL, İŞİTME VE GÖRME ENGELLİ SPORCULARIN SPORA KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, sa.67, ss.721-728, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is Mental Toughness in Elite Athletes a Predictor of Moral Disengagement in Sports?

Journal of Education and Learning, cilt.8, sa.6, ss.56-64, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN OYNAMA MOTİVASYONUDÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.21, sa.3, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONU ile DİJİTAL OYUN OYNAMA MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.17, ss.23-34, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergsi, cilt.4, sa.2, ss.256-274, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Saldırganlık

OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sa.18, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİJİTAL OYUN OYNAMA TUTUMU ÖLÇEĞİ (DOOTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.1-18, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Egzersiz Bağımlılığı ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi

Spor BilimleriAraştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.10-24, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Spor Lisesi Öğrencilerinin Boyun Eğici DavranışDüzeyleri

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.89-99, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spora Katılım Motivasyonu: Görme Engelli Sporcular Üzerine Bir Araştırma

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.157-170, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ODAKLANMA DÜZEYLERİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.20, sa.4, ss.43-51, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği (FAKMÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması

InternationalJournal of Human Sciences, cilt.15, sa.4, ss.2479-2492, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Doktor Adaylarının Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalıkları

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.153-168, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

FUTBOL VE VOLEYBOL OYUNCULARININ GRUP SARGINLIĞI VE EMPATİ DÜZEYİ

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNA, cilt.3, sa.13, ss.846-859, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS SPORTS: ATTITUDE AND METAPHORICAL PERCEPTION

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.5, sa.1, ss.115-133, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİJİTAL OYUN OYNAMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ (DOOMÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.128-138, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bireysel ve Takım Sporcularının Karar Verme Stilleri ve Mental İyi OluşDüzeyleri

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.176-191, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği (EBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kastamonu Education Journal, cilt.26, sa.3, ss.865-874, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

RESEARCH ON OCCUPATIONAL ANXIETIES OF THE TEACHER CANDIDATES STUDYING AT PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING DEPARTMENT

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.38-47, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININGERÇEKLİK ŞOKU BEKLENTİ DÜZEYLERİ:MESLEĞE ATILMAYA HAZIR MIYIZ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.643-658, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXAMINATION OF THE VALUES GAINED BY HIGH SCHOOL STUDENTSTHROUGH PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LESSON

Science, Movement and Health, cilt.18, sa.2, ss.458-463, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLŞKİNİN İNCELENMESİ

Niğde Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.320-331, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi ve Spor Alanında Pedagojik Formasyon Alan Öğrencilerin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.12-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları

Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.120-128, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEADMASTER AND TEACHER OPINIONS FOR SPECIAL OLYMPICS YOUNGATHLETES PROGRAM

Science, Movement and Health, cilt.17, sa.2, ss.302-310, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXAMINATION OF SOCIAL SKILL LEVELS OF THE BADMINTON PLAYERS

Science, Movement and Health, cilt.17, sa.2, ss.108-114, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of social skill levels of badminton players

Science, Movement and Health, cilt.17, sa.2, ss.108-114, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi ve Spor Alanında Pedagojik Formasyon Alan Öğrencilerin Öğretmen Özyeterlilikleri ile Mesleğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

nönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor BilimleriDergisi, cilt.4, sa.3, ss.1-11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MOTIVATION SCALE FOR SPORTS PARTICIPATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES (MSSPPD): A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY . SPORMETRE, 16 (1)(95-106 ).

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.16, sa.1, ss.95-106, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim üyesi yetiştirme programı ÖYP uygulamasının iptali hakkında farklı statüdeki akademisyenlerin görüşleri Nitel araştırma örneği

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.4, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The perception of the headmaster towards physical education course

Science, Movement and Health, cilt.16, sa.2, ss.430-441, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the extracurricular sportive activities from the view of physical education teachers

Science,Movement and Health, cilt.16, sa.2, ss.599-608, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Health promoting lifestyle behaviors of employees in public sector

Science, Movement and Health, cilt.16, sa.2, ss.285-292, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Why does my child swim Mechanism of parent quidance

Scince, Movement and Health, cilt.16, sa.2, ss.442-448, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Why does my child swım Mechanism of parent guidance

Science, Movement and Health, cilt.16, sa.2, ss.442-448, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocuğum Neden Futbol Oynuyor

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019

ENGELLİ SPORCULARIN SPORA KATILIM MOTİVASYON DÜZEYLERİ

II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 21 - 24 Mart 2019

Neden Eskrim? : Nitel Bir Araştırma

2. 1st Eurasian Sport Sciences Congress, 2 - 05 Mayıs 2019

KIZ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

1. Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi, 29 - 30 Kasım 2018

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

1. Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi, 29 - 30 Kasım 2018

GÖRME ENGELLİ SPORCULARIN SPORA KATILIM MOTİVASYONU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

1. Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2018

TENİS VE FUTBOL SPORCULARININ SPORTMENLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

1. Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi, 29 Kasım - 30 Aralık 2018

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNE YÖNELİK METAFORİKYAKLAŞIMLARI

1. Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi, 29 - 30 Kasım 2018

BİREYSEL VE TAKIM SPORCULARININ SPORCU KİMLİK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.1775-1782

KAYAK SPORCULARININ CESARET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

16th International Sport Sciences Congress, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

EXAMINATION OF THE VALUES OF PHYSICAL EDUCATION LESSONS FOR HIGHSCHOOL STUDENTS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, 17 - 19 Haziran 2018

Üniversite Öğrencilerinin Spora Yaklaşımları: Tutum ve Metaforik Algı

5. International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress, 7 - 09 Mayıs 2018

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Ahlaki Kimlik Düzeyi

5. International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress, 7 - 09 Mayıs 2018

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Hoşgörü Tutum Perspektifi

”5. International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress”, 7 - 09 Mayıs 2018

Takım Sporcularının Görev ve Ego Yönelim Düzeyinin İncelenmesi

5. International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress, 7 - 09 Mayıs 2018

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Başarı Yönelim Düzeylerinin İncelenmesi

”5. International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress”, Manisa, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2018, ss.31

Takım Sporcularının Görev ve Ego Yönelim Düzeylerinin İncelenmesi

5. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 7 - 09 Mayıs 2018

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Odaklanma Düzeyleri

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.1176

Sporcu Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık

15. International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.875

EXAMINATION OF THE EMPATHY TENDENCY LEVELS OF PEDAGOGICAL FORMATION STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

The 3rd International Sport Nutrition Conference “Transdisciplinary Research in Physical Therapy, Physical Activity and Sports Nutrition”, Tîrgu Mureș, Romanya, 3 - 04 Kasım 2017, cilt.63, ss.65-66

EXAMİNATION OF THE EMPATHY TENDENCY LEVELS OF PEDAGOGIGAL FORMATION STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

The 3rd International Sport Nutrition Conference ”Transdisciplinary Research in Physical Therapy, Physical Activty and Sport Nutrition”, 3 - 04 Kasım 2017

Investigation social skill levels of the badminton players.

The 17th International Scientific Conference Prespectives in Physical Education and Sport, 18 - 20 Mayıs 2017

Headmaster and Teacher Opinions for Special OlympicsYoung Athletes Program

17th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, 18 - 20 Mayıs 2017

Bedensel Engelli Sporcularda Engel Kabulü

2. Uluslararsı Lisansüstü Eğitim Kongresi, 12 - 14 Mayıs 2017

INVESTIGATION OF SOCIAL SKILL LEVELS OF THE BADMINTON PLAYERS

17. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, 18 - 20 Mayıs 2017

Examination of group cohesiveness levels and goal orientations of basketball players

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Budapest, Macaristan, 18 - 21 Mayıs 2017, cilt.37 Creative Commons License identifier

Examination of burnout levels and academic procrastination of university students

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Budapest, Macaristan, 18 - 21 Mayıs 2017, cilt.37 Creative Commons License identifier

Ders dısı sportif etkinliklere yönelik okul müdürlerinin görüsleri

3.Uluslararası Avrasya Egitim ArastırmalarıKongresi, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi Gazi Ve Kafkas Üniversitesi Örneği

3.Uluslararası Avrasya Egitim ArastırmalarıKongresi, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Perceptions of the school directors with respect to the physical education course

The 16th Internationalscientific conference “perspectives in physical education and sport”, 20 - 22 Mayıs 2016

Metaphoric perceptions of gifted students about physical education and physical education teachers

The 16thInternational scientific conference “perspectives in physical education and sport”, 20 - 22 Mayıs 2016

Physical Education Lessons In The Wiews Of Intellectual Disability Indivudial

The 16th Internationalscientific conference “perspectives in physical education and sport”, Constanta, Romanya, 20 Mayıs - 21 Haziran 2016

Evaluation of the extracurricular sportive activities from the view of physical education teachers

The 16thInternational scientific conference “perspectives in physical education and sport”, 20 - 22 Mayıs 2016

Health promoting lifestyle behaviors of employees in public sector

The 16th International scientific conference “perspectivesin physical education and sport”, 20 - 22 Mayıs 2016

Ders dışı sportif etkinliklere yönelik okul müdürlerinin görüşleri

III. Uluslararası Avrasya EgitimArastırmaları Kongresi, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Metaphoric perceptions of gifted students about physical education course and physical education teachers

16th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 20 - 22 Mayıs 2016, ss.3

Physical education lesson in the views of intellectual disability individual

16th International Scientific Conference Perspectives inPhysical Education and Sport, 20 - 22 Mayıs 2016, ss.26-27

WHY IS MY CHILD SWIMMING PARENTAL GUIDANCE MECHANISM

The 16th International scientific conference“perspectives in physical education and sport, Constanta, Romanya, 20 - 22 Mayıs 2016, cilt.47

Kitap & Kitap Bölümleri

BEDENSEL ENGELLİ BİREYLERİN SPOR VE SPORCUKAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

HER YÖNÜYLE SPOR, Gülten HERGÜNER, Editör, GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI, İstanbul, ss.291-310, 2019

SPORCULARDA TÜKENMİŞLİK,AHLAKTAN UZAKLAŞMA VEFAİR PLAY

Spor Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Özgür KARATAŞ, Kemal KURAK ,Oktay KIZAR, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.314-330, 2019

SPORDA ÖZ YETERLİK VE KAYGI

Spor Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Özgür KARATAŞ,Kemal KURAK ,Oktay KIZAR, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.38-54, 2019