Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On the Periods of Biperiodic Fibonacci and Biperiodic Lucas Numbers

DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PROPERTIES OF LUCAS-SUM GRAPH

JOURNAL OF SCIENCE AND ARTS, sa.2, ss.313-316, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Lambert Series in the Summation of Reciprocals in Gaussian Fibonacci Sequences

Turkish Journal Of Mathematics and Computer Science, cilt.11, sa.1, ss.53-57, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXPRESSION OF RECIPROCAL SUM OF GAUSSIAN LUCAS SEQUENCES BY LAMBERT SERIES

JOURNAL OF SCIENCE AND ARTS, sa.3, ss.587-592, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Pisano Periods For The K-Fibonacci And K-Lucas Sequences Mod 2(n)

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.31, sa.1, ss.213-220, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lucas-Toplam Grafların Özellikleri

Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 28 - 31 Ağustos 2019

Gaussian Pell saylarnn Ters Gösterimlerinin SonsuzToplamlar Üzerine

14. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019

Lambert Series in the Summation of Reciprocals in Gaussian Fibonacci Sequences

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS “An Istanbul Meeting for World Mathematicians” Minisymposium on Approximation Theory Minisymposium on Math Education, 3 - 06 Temmuz 2018

Bi-Periodic Balancing Numbers

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS “An Istanbul Meeting for World Mathematicians” Minisymposium on Approximation Theory Minisymposium on Math Education, 3 - 06 Temmuz 2018

k-Fibonacci and k-Lucas sequences taken to modulo m

International Conference on Mathematics and Mathematics Education 2017, 11 - 13 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

YAPAY ZEKA VE BÜYÜK VERİ ANALİZLERİ İÇİN GRAF TEORİ

YAPAY ZEKÂ VE BÜYÜK VERİ KİTAP SERİSİ 1:Yapay Zekâ ve Büyük Veri: Teknolojiler, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, SAĞIROĞLU Şeref, DEMİREZEN Mustafa Umut, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.107-128, 2020