General Information

Institutional Information: Teknoloji Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Research Areas: Metallurgical and Materials Engineering, Engineering and Technology

Biography

Dr. Hakan ADA; Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Öğretmenliği Bölümünde lisans eğitimini 2003 yılında tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metal Eğitimi Anabilim Dalı'ndaki yüksek lisans eğitimini “Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları İçin Üretilen Boruların Tozaltı ve Spiral Kaynak Yöntemiyle Kaynaklanabilirliği ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi” isimli  teziyle 2006 yılında, doktora eğitimini ise “API Borularının Kaynaklı Birleştirmelerinde Kaynak Parametrelerinin Taguchi Metodu ile Optimizasyonu” konulu tezi ile 2017 yılında tamamlamıştır. Çeşitli üniversitelerde, yarı zamanlı ve tam zamanlı öğretim elemanı olarak Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü seviyelerinde ders tecrübeleri olan Dr. Hakan ADA, halen Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yapmaktadır.  Dr. Hakan ADA'nın; Kaynak Teknolojileri, Toz Metalurjisi, Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu gibi konularda yayınları mevcuttur.