Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Multilevel Effects of Teacher Characteristics on TIMSS 2011 Science Achievement

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.39, sa.172, ss.121-137, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Examination of the Classification Accuracy of Music Education Special Aptitude Exams

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.13, sa.3, ss.1573-1577, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Examining the Effects of Turkish Education Reform on Students' TIMSS 2007 Science Achievements

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, sa.4, ss.2632-2636, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

INVESTIGATING THE MULTILEVEL EFFECTS OF SEVERAL VARIABLES ON TURKISH STUDENTS' SCIENCE ACHIEVEMENTS ON TIMSS

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, cilt.11, sa.2, ss.115-126, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Students and School Variables on SBS Achievements and Growth in Mathematic

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, cilt.10, sa.1, ss.96-116, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Çok Kategorili Madde Tepki Kuramı Modellerinin Örneklem Büyüklüğü Açısından İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.665-694, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Üniversitelerde ölçme ve değerlendirme birimi: Gazi Eğitim Fakültesi örneği

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.3, ss.1075-1093, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri