Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Cönk Dilinden Meyli Baba

14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 October 2022

Türk Kadını

Fatıma Bacı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 September 2022

Ali Şir Nevâyî'nin Türk Halk şiiri Üzerindeki Tesirleri

I. Uluslararası Ali Şir Nevâyî'nin Eserleri ve Kültürel etkileri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 June 2022

Hacı Bektaş Veli'de Yaratan ve Yaratılan İlişkisi

Yunus Emre Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 04 January 2022

HACI BEKTAŞ VELİ’NİN BESMELE TEFSİRİ ADLI ESERİNE BİLGİ TEORİSİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ

Türk Dünyasında Hacı Bektaş Veli'nin İzleri Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 24 December 2021 Sustainable Development

Hacı Bektaş Veli Hakkında Gelecek Planlama

Türkistan’dan Anadolu’ya Can Veren Nefes Hacı Bektaş Veli Çalıştayı, Ankara, Turkey, 29 September 2021

Hacı Bektaş Veli'nin Besmele tefsiri

Hünkar Hacı Bektaş Veli Sempozyumu ve Anma Etkinliği, Nevşehir, Turkey, 02 August 2021

Hacı Bektaş Veli'nin Fikir Dünyası

Hacı Bektaş Veli Paneli Bir Olalım İri Olalım Diri Olalım, Ankara, Turkey, 10 June 2021

Türk Kültüründe Nevruz

Nevruz Geleneğimiz, Ankara, Turkey, 19 March 2021

Destanlarda Çanakkale

Zaferin 106. Yılında Yaşayanların ve Savaş Meydanlarını Görenlerin Kaleminden Çanakkale, Ankara, Turkey, 18 March 2021

Modern Çağın Sorunları Karşısında Bir Çözüm Olarak Hacı Bektaş Veli Düşüncesi

Vefatının 750. Yılında Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi Anma Ulusal Sempzyumu, Ankara, Turkey, 03 March 2021

Türk Dili Edebiyatı Öğretmenlerinin Halk Şiiri Tür ve Şekil Konusundaki Yeterliklerinin İncelenmesi

Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 20 December 2019 - 22 December 2018

Temür Ağa Adlı Halk Oyunu ve İşlevsel Açıdan Değerlendirilmesi

Halk Kültüründe Oyun Müzik dans, 17 - 19 October 2019

Hacı Bektaş Veli ve Fikir Dünyası

Türkoloji Semirleri 13, Turkey, 30 April 2019

Hacı Bektaş Veli ve Fikirleri

Orta Asya’dan Günümüze Türk Erenleri, Ahmet Yesevi’den Şeyh Edebali’xxye, Turkey, 17 April 2019

Hacı Bektaş Veli’nin Velayetname’sinde Ağaç ve Orman Kültü

IV. Uluslararası Alevilik Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018 Sustainable Development

Hacı Bektaş Veli’nin İman Akıl ve Amel Anlayışı

IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018

Kaygusuz Abdal’da Akıl ve İman Telakkisi

Kaygusuz Abdal Çalıştayı, Turkey, 9 - 10 October 2018

Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinde Kullanılan Dinî-Tasavvufî Metinler Üzerine Bir Değerlendirme

II. Uluslararası Türk Dili Ve Edebiyatları Öğretimi sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2017

Orta Öğretim İkinci Kademe Destan Öğretiminde Gözetilen Hedefler Üzerine bir Araştırma

Xı. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Hungary, 26 September 2015

Mahtumkulu nun Şiirlerinde Kutsal Mekânlar

Uluslararası Türkmen Şairi Mahtumkulu Firaki Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 March 2015, pp.11-21

Türk Halk Bilimi açısından Nevruz

Edebiyatımızda Nevruz, Eskişehir, Turkey, 21 March 2015

Değerlerin Kazandırılmasında Dinî ve Tasavvufî Eserlerin Rolü

Bahtiyar Vahapzade hatırasına 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, 22 - 24 October 2010

Balodan Düğün Geleneğine

VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 June - 01 July 2006

Nasrettin Hoca Fıkralarında Eşek Motifi Üzerine

Nasrettin Hoca Sempozyumu, Turkey, 9 - 10 July 1997

Hacı Bektaş Velî nin Tarihsel Kimliği Düşünce Sistemi ve Etkileri

III. Uluslararası Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Sempozyumu, Üsküp/Scopje, Macedonia, 30 July - 31 August 2009

An Evalnation on Road Folk Song

51. Parmanent International Atlantic Conference, 27 July - 01 August 2008

Books & Book Chapters

Hâcı Bektaş Veli Velâyetnâme

VakıfBank Kültür Yayınları, Ankara, 2022

Kaygusuz Abdal'da Akıl ve İman Telakkisi

in: TARİH YOLUNDA BİR ÖMÜR PROF. DR. HALE ŞIVGIN'A ARMAĞAN, Nejla GÜNAY, Necdet HAYTA, Mustafa CAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.465-473, 2020

Besmele Tefsiri

Türkiye Diyanet Vakfı, 2014

Zeki Velidi'nin Mahtumkulu Divanı ve Yedi Asırlık TürkçeBir Manzume Adlı Eser tenkidi

in: Mahtumkulu Firakî Anı Kitabı, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Editor, TİKA, Ankara, pp.67-74, 2014

Mahtumkulu Bibliyografyası

in: Mahtumkulu Firakî Anı Kitabı, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Editor, TİKA, Ankara, pp.47-56, 2014

Şâdî Baba ve Şiirleri

Bizim Büro Basım Yayın Dağıtım San.Tic. Ltd. Şti, 2011

Hünkar Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi

Gazi ÜniversitesiTürk Kültürü ve hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, 2010

Besmele Şerhi

in: Hacı Bektaş Veli Külliyatı, Gıyasettin Aytaş, Editor, Gazi Üniversitesi,Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, Ankara, 2010

Velâyetname

Türkiye Diyanet Vakfı, 2007

Episodes in the Encyclopedia

Expert Reports