Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim (Dr), Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Eğitim (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Selcuk University, Eğitim Fakültesi, Zihin Engelliler Öğretmenliği Pr., Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Öğrenme güçlüğü olan ve olmayan ortaokul öğrencilerinde okuduğunu anlamayı etkileyen faktörlerin karşılaştırılması: Aracı model testi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim (Dr)

 • 2009 Postgraduate

  Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin akademik öğrenme ile ilgili karşılaştıkları sorunların öğretmen ve aile görüşleri açısından değerlendirilmesi

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Eğitim (Yl) (Tezli)