Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AFFINE ROTATION SURFACES OF ELLIPTIC TYPE IN AFFINE 3-SPACE

THERMAL SCIENCE, cilt.24, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

On Some Curves with Modified Orthogonal Frame in Euclidean 3-Space

IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE, cilt.43, ss.1905-1916, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Mannheim curves with modified orthogonal frame in Euclidean 3-space

TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS, cilt.43, sa.2, ss.648-663, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

8.SINIF MATEMATİK DERSİNDE BİLGİSAYAR ANİMASYONLARI İLE İSPAT ÖĞRETİMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEVELOPMENT OF RUBRIC FOR THE EVALUATION OF SEMANTIC FEATURE ANALYSIS CHART IN MATHEMATICS

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematikte Kavram Karikatürlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Puanlama Anahtarının Geliştirilmesi

Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surfaces of Revolution of Type 1 in Galilean 3-Space

KYUNGPOOK MATHEMATICAL JOURNAL, cilt.60, sa.3, ss.585-597, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Complex-Clifford Tori and Special Complex Unitary Matrices

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surfaces Generated by Translation Surfaces of Type 1 in I31

Iranian Journal of Mathematical Sciences and informatics, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE MATEMATİK EĞİTİMİNDE GRAFİK MATERYALKULLANIMINA YÖNELİK ARAŞTIRMALAR: BİR İÇERİK ANALİZİ

INESJOURNAL The Journal of International Educational Sciences, sa.19, ss.30-42, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

First and Second Acceleration Poles in Unitary Geometry Homothetic Motions

International Journal of Mathematics and Statistics Invention (IJMSI), cilt.7, ss.38-46, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

First and second acceleration poles ın lorentzian homothetic motions

Communications, Series A1:Mathematics and Statistics, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Dilini Kullanma Becerilerinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Singular Points of Tubular Surfaces In Minkowski 3 space

Sarejevo Journal of mathematics, cilt.14, ss.73-82, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation Number Sense Test Achievements ofMiddle School Students According to Different Variables

American Journal of Educational Research, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5E Öğrenme Döngüsü Modelinin 6 Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Başarı Ve Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeylerine Etkisi

INESJOURNAL ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ The Journal of International Education Science, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of conceptual Change texts on Understanding of heifht Concept of secondary School 5 th Class Students

İnternational Journal Of Educational Studies in Mathematics, cilt.1, ss.58-68, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

First And Second Acceleration Poles In Homothetic Motions

İnternational Journal of Applied Mathematics, cilt.26, sa.4, ss.489-499, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Singular Points of Tubular Surfaces

Journal Of Xuzhou Normal University (Natural Science Edition), cilt.27, sa.4, ss.30-33, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniter Geometri Kinematiği

Fen ve Mühendislik Dergisi, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖKLİD DÜZLEMiNDE BiRiNCi VE iKiNCi iVME POLLERi

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENİSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.5, ss.97-106, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MiNKKOWSKi DÜZLEMiNDE BiRiNCi VEiKiNCi iVME POLLERi

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENİSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.4, ss.123-132, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PARALEL HiPERYÜZEYLERDE YÖRÜNGEHORTUM KABUĞUNUN HACMi

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENİSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.1, ss.255-264, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Involutions in Elliptic Quaternion

2nd International Conference on Mathematical Advances and Applications (ICOMAA - 2019), 3 - 05 Mayıs 2019

Involutions in Elliptic Biquaternions

2nd International Conference on Mathematical Advances and Applications (ICOMAA - 2019), 3 - 05 Mayıs 2019

Ortaokul Öğrencilerinin Sayı Duyusundaki Başarısı ve Özyeterliği

5th INTERNATIONAL IFS AND CONTEMPORARY MATHEMATICS CONFERENCE, 5 - 09 Eylül 2018

Surfaces of Revolution in G_3

16th International Geometry Symposium, Manisa, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2018

Legendre Curves and Rectifying Developable Surfaces

2nd International Scientific and Vocational Studies Congress, 5 - 08 Temmuz 2018

Rotation Minimizing Frame and Ruled Surfaces

2nd International Scientific and Vocational Studies Congress, 5 - 08 Temmuz 2018

Acceleration centres of order (r-1) of Homothetic Motions

2nd International Conference On Mathematical Advences and Aplications(ICOMAA-2018), 11 - 13 Mayıs 2018

Kuaterniyonlar ve E4 Te Hamilton Hareketleri

2. uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 4 - 05 Mayıs 2018

Stationary Acceleration Curves Geometry

15th International Geometry Symposium, 3 - 06 Temmuz 2017

Investigation of Number Sense Achievements on Secondary School Students According to Various Variables

International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, 20 - 22 Mayıs 2017