Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gelişmekte Olan Ülkelerde Raylı Sistem Yatırım Kararlarını Etkileyen Ölçütlerin Belirlenmesi

DEMİRYOLU MÜHENDİSLİĞİ, cilt.6, sa.9, ss.61-78, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SPATIAL ANALYSIS OF MOSQUE AREAS IN TURKEY WITH THE HELP OF GIS APPLICATIONS: A CASE STUDY OF ERZİNCAN

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES 2017, 18 - 21 Ekim 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Bağlam ve Analizler

Çukurova Kentsel Tasarım Rehberi, Ulvi Hayri, Önder Hatice Gül, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.17-26, 2018