Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çocuk Tüketim, Tüketicilik

Tüketici Bülteni, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Sokak Lezzetlerine İlişkin Tüketici Tercihleri: Gaziantep Örneği

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.6, no.3, pp.40-59, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk ve Disiplin

Sence, vol.1, no.2, pp.21-30, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Sürdürülebilir Tüketim.

Tüketici Bülteni, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Tüketicinin Korunmasında Yeni Eğilimler

Tüketici Bülteni, 2008 (National Non-Refereed Journal)

İnovasyon ve Tüketicinin Korunması

Tüketici Bülteni, 2007 (National Non-Refereed Journal)

ERGENLERDE TÜKETİCİLİK BİLİNÇ DÜZEYİ ÜZERİNE BİRİNCELEME

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.16, pp.313-328, 2006 (Other Refereed National Journals)

Çocuk ve Tüketim.

Milli Eğitim Dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals)

Aile ve Bireylerin Yasam Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Faktörler.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.37-46, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ailelerin Yiyecek Harcamaları

Tüketici Bülteni, vol.14, no.164, pp.2-3, 2002 (National Non-Refereed Journal)

. Ev Araçlarının Seçim ve Satın Alınmasında Dikkat Edilecek İlkeler.

Tüketici Bülteni, vol.14, no.165, pp.2-4, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Tüketicilerin Elektronik Alışverişe İlişkin Bilgi Tutum ve davranışları Standart.

Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, vol.40, no.471, pp.37-43, 2001 (Other Refereed National Journals)

Ailelerin Tüketim Davranışlarına Reklamların Etkisinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Standart EKonomik ve Teknik Dergi, vol.40, no.476, pp.80-87, 2001 (Other Refereed National Journals)

Aile de Ekonomik Kaynakların Yönetimi: Bütçe Yapma.

Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, vol.41, no.483, pp.47-53, 2001 (Other Refereed National Journals)

Konut Mutfaklarının Değerlendirilmesi

Mesleki Eğitim Dergisi, vol.2, no.4, pp.95-111, 2000 (Other Refereed National Journals)

Evli Kadınların Zaman Kullanımları

Mesleki Eğitim Dergisi, vol.1, no.2, pp.39-56, 1999 (Other Refereed National Journals)

Ailelerin Süper marketlerden Alışveriş Yapma Davranışları

Kooperatifçilik, vol.120, no.1, pp.7-14, 1998 (Other Refereed National Journals)

Ailelerin Gıda Maddelerini Satın Alırken Ambalajındaki Bilgileri Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma.

Üçüncü Sektör Kooperatifcilik, vol.122, no.5, pp.172-179, 1998 (Other Refereed National Journals)

Süper marketlerden Alışveriş Yapan Ailelerin Özellikleri ve Satın Alma Biçimleri.

Standart, vol.37, no.438, pp.84-93, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aile Toplumda ve Sosyal Sistemlerde İnformal Öğrenme. Hayat Boyu Öğrenim Kapsamında Türkiye’de İnformal Öğrenme Üzerine Ortak Bir Anlayış Geliştirme Ve Farkındalık Oluşturma Projesi,

Ankara, Konya, Erzurum, Trabzon, Hatay, Urfa, İzmir. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu- Aprupa Komisyonu Uluslararası katılımlı Proje Çalıştayları., Turkey, 01 January 2008 - 01 January 2009

Consumer Food Safety in Turkey. Bulgarian

Association of Meat Processors in Bulgaria and Bulgarian National Consumers Association are organizing an International Food Safety Conference in Bulgaria supported by the EC – DG Enlargement., 21 - 23 September 2006

Consumer Education in Turkey

EU Commission BEUC, 21 - 22 March 2005

Books & Book Chapters

Gençlerin Dijital Vatandaşlık Düzeyleri ile Siber Zorbalık Eğilimleri

in: Gençlik ve Dijital Çağ, Baran Aylin Görgün, Hazer Oya, Öztürk M.Serhat, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.124-138, 2020

Kat Hizmetleri II

Ya-Pa Yayın Pazlama San. ve Tic. AŞ, İstanbul, 2002

Kat Hizmetleri I

YA-Pa Yayın Pazarlama San. Tic. A.Ş., İstanbul, 2002