Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Role of ischemic modified albumin in the early diagnosis of increased intracranial pressure and brain death

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, vol.118, no.2, pp.112-117, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

The effects of dexmedetomidine on pulmonary artery pressure in experiment

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, vol.115, no.5, pp.272-274, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

The effects of propofol and memantine on erythrocyte deformability

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, vol.115, no.5, pp.253-255, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Does vitamin C prevent the effects of high dose dexmedetomidine on rat erythrocyte deformability?

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, vol.113, no.3, pp.135-138, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Comparison of bupivacaine and ropivacaine on postoperative pain after tonsillectomy in paediatric patients

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.71, no.1, pp.83-87, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Hemodynamic and anesthetic advantages of dexmedetomidine, an alpha 2-agonist, for surgery in prone position.

The Tohoku journal of experimental medicine, vol.210, no.2, pp.153-60, 2006 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kulak Burun Boğaz Cerrahisinde COVID-19 Hastalarının Anestezi Yönetimi

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, vol.28, no.2, pp.76-83, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Spinal anesthesia for a parturient infected with human immunodeficiency virus (HIV)

Macedonian Journal of Anaesthesia, vol.4, no.1, pp.30-35, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Megalensefali kapiller malformasyon sendromu ve anestezi

Genel Tıp Dergisi, vol.25, no.4, pp.136-139, 2015 (Other Refereed National Journals)

Megalensefali Kapiller malformasyon sendromu ve anestezi olgu sunumu

Genel Tıp Dergisi, vol.25, pp.136-139, 2015 (Other Refereed National Journals)

Jinekolojik Girişimlerde Anestezi

Türkiye Klinikleri J Anest Reanim, vol.6, no.2, pp.84-90, 2013 (Other Refereed National Journals)

Multiple lung cysts and Birt Hogg Dube syndrome management of anaesthesia and surgery

Gülhane Tıp Dergisi, vol.54, pp.302-305, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Infected Bilateral Chylothorax in a Problematic Case

Journal of Current Surgery, vol.2, no.2, pp.62-65, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Epidermolizis büllozalı hastada laparaskopik girişimler için anestezi uygulaması olgu sunumu

Tıp araştırmaları Dergisi, vol.9, no.3, pp.198-201, 2011 (Other Refereed National Journals)

Do we really need to panic in all anisocoria cases in critical care

Indian Journal of Anaesthesia, vol.54, no.4, pp.365-366, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Plastik Fibrinöz Bronşit Olgusu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.62, no.3, pp.131-134, 2009 (Other Refereed National Journals)

Kolonik tip idiopatik kronik intestinal psödoobstrüksiyon Kolonun Parkinson hastalığı mı

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, vol.8, no.3, pp.123-126, 2009 (Other Refereed National Journals)

Kisitik Fibrozisili Bir Hastada Anestezik Yaklaşım Olgu Sunumu

T Klin Anest Reanim, vol.2, pp.41-45, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Emergence agitation incidence and related factors in the general postoperative recovery room

European Society of Anaesthesiology Euroanaesthesia 2016, London-England. European Journal of Anaesthesiology, Cambridge University Pres, UK (2016)., 2 - 04 June 2016

Nörolojik Monitörizasyon

TARD 49. Ulusal Kongresi, Turkey, 2 - 06 December 2015

Megalensefali kapiller malformasyon sendromu ve anestezi olgu sunumu

Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013

Sedasyon sırasından kusulan ilginç bir cisim Buzdolabı poşeti

Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013

Domuzlarda Pulmoner Arter Basıncına Deksmedetomidinin Etkisi

Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 7 - 11 November 2012

Rubinstein Taybi Sendromlu Olguda Derin Sedasyon Altında Diş Çekimi

Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2011

Epidermolizis Büllozalı Hastada Laparaskopik Girişimler İçin Anestezi Uygulaması Olgu unumu

Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2011

Does vitamin C prevent the effects of high dose dexmedetomidine on rat erythrocyte deformability

Joint Congress of FEPS and Turkish Society of Physiological Sciences., İstanbul, Turkey, 3 - 07 September 2011

Comparison of peritonsiller ınfiltration with bupivacaine and ropivacaine on postoperative pain after tonsillectomy in paediatric patients

Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesilogy 2004, Lisbon / Portugal, 5-8 June 2004, 5 - 08 June 2004

Books & Book Chapters

Sedasyon amacıyla kullanılan ilaçlar antidotları ve farmakolojik özellikleri

in: ANESTEZİ PRATİĞİNDE SEDASYON, Berrin Işık, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.21-58, 2019

Akciğerin Ultrasonografik Değerlendirilmesi

in: Klinik Anestezide Ultrasonografi, Kurtipek Ömer, Alkış Neslihan, Işık Berrin, Alanoğlu Zekeriya, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.31-51, 2018

Anesthesia for Parturient with Human Immunodeficiency Virus

in: Obstetric Anesthesia for Co-morbid Conditions, Gunaydin Berrin, Ismail Samina, Editor, Springer, pp.205-217, 2018

Kalp Pili ve Takılabilir Kardiyak Defibrilatör Protokolleri

in: Klinik anestezi Temelleri, Yıldız Karamehmet, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.853-860, 2016

Motor Uyarılmış Potansiyeller

in: Ameliyat Sırasında Nöromonitorizasyon, Özlü Onur, Er Uygur, Er Sühendan, Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.389-404, 2016

Isıtıcı Cihazlar ve Vücut Isısı Monitörizasyonu

in: Basitleştrilmiş Anestezi Ekipmanları, Arslan Mustafa, Ünal Yusuf , Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.189-200, 2016

Otonom sinir sistemi fizyoloji ve farmakolojisi

in: Klinik Anestezi, Günaydın Berrin, Demirkıran Oktay, Editor, Nobel Kitapevleri, İstanbul, pp.275-333, 2012