Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A novel SSPWM controlling inverter running nonlinear device

ELECTRICAL ENGINEERING, vol.100, no.1, pp.39-46, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

SSPWM THREE PHASE INVERTER DESIGN AND EXPERIMENTED ON UNBALANCED LOADS

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.23, no.5, pp.1239-1244, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

PID AND FUZZY CONTROLLING THREE PHASE ASYNCHRONOUS MACHINE BY LOW LEVEL DC SOURCE THREE PHASE INVERTER

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.23, no.3, pp.753-760, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Adaptive fuzzy logic controller for DC-DC converters

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.36, no.2, pp.1540-1548, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A neuro-fuzzy controller for speed control of a permanent magnet synchronous motor drive

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.34, no.1, pp.657-664, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

RPL Tabanlı Atakların Ağ Adli Bilişimi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.8, no.4, pp.2366-2376, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Karabük İlindeki Alçak Gerilim Dağıtım Sistemlerinde ElektrikTüketiminin Analizi

European Journal of Science and Technology (EJOSAT), pp.411-417, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sample Laboratory Work for Energy Management with SCADA Supported by PLC

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.21, no.4, pp.1007-1014, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

AG Dağıtım Şebekelerinde Kaçak Kullanımın Tespiti ve Otomatik Faturalama İçin Örnek Laboratuvar Çalışması

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.6, no.4, pp.1178-1189, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

THE PERFORMANCE OF THE DC MOTOR BY THE PID CONTROLLING PWM DC-DC BOOST CONVERTER

TEHNICKI GLASNIK-TECHNICAL JOURNAL, vol.11, no.4, pp.182-187, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

DIFFERENT MATHEMATICAL MODEL FOR THE CHOPPER CIRCUIT

TEHNICKI GLASNIK-TECHNICAL JOURNAL, vol.10, pp.13-15, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Simulation of Deadbeat Controlled Buck Converter

International Journal of Electrical Energy, vol.2, no.4, pp.320-324, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matlab Guı İle Da Motor İçin Pıd Denetleyicili Arayüz Tasarımı

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.2, no.3, pp.10-18, 2013 (Other Refereed National Journals)

Kalman Filtresi Tabanlı Yinelenen En Küçük Kareler Metoduyla Elektriksel Gerilim İşaretinin İzlenmesi

Dumlupınar Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, no.19, pp.83-92, 2009 (Other Refereed National Journals)

Güç Sistemlerinde Arıza Teşhisi İçin Petri Net Tabanlı Bir Yöntem

Dumlupınar Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, no.19, pp.93-107, 2009 (Other Refereed National Journals)

Anahtarlamalı Relüktans Motorun Doğrudan Moment Denetimi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.12, no.4, pp.221-224, 2009 (Other Refereed National Journals)

Yinelenen En Küçük Kareler Metoduyla Elektrik Güç Şebekesi Gerilim İşaretine Kilitlenmenin Benzetimi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.12, no.1, pp.1-6, 2009 (Other Refereed National Journals)

Harmonik Ve Sıçrama İçeren Elektrik Güç Şebekesi Gerilim İşaretine Kilitlenmenin Yinelenen En Küçük Kareler Metoduyla İncelenmesi

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.15, no.1, pp.59-68, 2009 (Other Refereed National Journals)

Some Properties Of The Operator Lamda l in Potential Theory

Fırat Ün. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, pp.157-166, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Developing a Hybrid Network Architecture for Deep Convolutional Neural Networks

InternationalConference on Artificial Intelligenceand Applied Mathematics in Engineering, 20 - 22 June 2019, pp.750-757

ICS Cyber Attack Analysis and a New Diagnosis Approach

International Conference on Artificial Intelligenceand Applied Mathematics in Engineering 2019, 20 April - 22 September 2019, pp.127-141

Klasik Kriptoloji Metodlarının C Programlama Dili ile Ger¸ceklenmesi

14. Ankara Matemat˙ık Gunlerı(AMG 2019), Turkey, 28 - 29 June 2019

Cyber Security Analysis of DoS and MitM Attacks Against PLCs Used in Smart Grids

7th International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Turkey, 25 - 26 April 2019, pp.36-40 Sustainable Development identifier identifier

The Importance of the Diversity Factor of Electrical Interior Wiring Projects for The Electricity Distribution Systems

International Congress of Climate Change: Sustainability on Health, Agriculture, Food and Livestock Policies ICSAFL 2018, Amsterdam, Netherlands, 3 - 05 September 2018, pp.18

The Importance of the Diversity Factor

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’18), Konya, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.278-281

DYNAMIC ECONOMIC DISPATCH INTEGRATED WIND POWER USING SALP SWARM ALGORITHM

IV. International Academic Research Congress, 30 October - 03 November 2018

Image Compressing with Curve Fitting

3rd. International Conference om Mathematics and Engineering Sciences (CMES 2018), Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 May 2018

Mathematical Model for advanced Sterilization Device Design

3rd. International Conference om Mathematics and Engineering Sciences (CMES 2018), Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 May 2018

ANALYSIS OF ELECTRICAL MACHINERY WITH INTERIOR VARIABLES

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), 13 - 16 April 2017

Optimal Tilt Angle Determination Of Photovoltaic Panels

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017, Şanlıurfa, Turkey, 13 - 16 April 2017 Sustainable Development

Multilevel Inverter Topology for Energy Converting

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Elazığ, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.354-355

Step Sinus Pulse Width Modulation Invertor Aplication

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Elazığ, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.442-443

İNVERTÖR DEVRESİ İÇİN FARKLI BİR UYGULAMALI MATEMATİKSEL YÖNTEM

MATDER 14. MATEMATİK SEMPOZYUMU, Niğde, Turkey, 14 - 16 May 2015

Gradient Adaptive Gaussian Image Filter

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Turkey, 16 - 19 May 2015, pp.879-882 identifier identifier

Sımulatıon Of Deadbeat Controlled Buck Converter

2014 International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE 2014), Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2014

Elektriksel Gerilim İşaretinin Faz Parametrelerinin Tahmini İçin Kalman Filtresi Yaklaşımının Benzetimi

5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük, Turkey, 21 - 23 April 2009, pp.272-274

Mathematical Model of Network Induced Delay Control Systems

Proceedings of The International Conference on Modeling and Simulation, Konya, Turkey, 28 - 30 August 2006, vol.2, pp.833-835

On the Optimization of Network Induced Delay Control Systems

2 nd Conference on Optimization Methods & Software, Praque, Czech Republic, 4 - 07 July 2006, pp.17

Ağ Kontrol Sistemlerinin Genelleştirilmiş Matematiksel Modelinin Çıkartılması ve Ağ Gecikmesi Üzerine Bir İnceleme

1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2005, pp.13

An Approach To The Solution of Time Varying Linear Dynamic Systems With Two Point BVP on Time Scales

The First International Workshop On Dynamic Equations On Time Scales, İstanbul, Turkey, 27 June - 01 July 2005, pp.17

Bir Diferensiyel Denklem Sistemine Ait İki Nokta Sınır Değer Problemi İçin Garanti Yaklaşım Yöntemi

I. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 29 June - 02 July 1999, pp.183

The Sensitivity of Two Point Boundary Value Problem for Differential Equations Systems with Constant Coefficients

II. Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 20 - 22 May 1998, pp.37

Some Properties Of The Operator Lamda l in Potential Theory

VIII.Ulusal Matematik Sempozyumu, Adana, Turkey, 21 - 23 September 1995

Books & Book Chapters

7. Bölüm Ayrık Olasılık

in: Discrete Mathematics and Its Applications Ayrık Matematik ve Uygulamaları, Ömer AKIN, Murat ÖZBAYOĞLU, Editor, Palme Yayıncılık, Ankara, pp.468-500, 2015

4. Bölüm Diferensiyel Denklem Sistemlerine Giriş

in: Differential Equations and Boundary Value ProblemsDiferensiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri, Ömer AKIN, Editor, Palme Yayıncılık, Ankara, pp.242-280, 2008

15.Bölüm Vektör Analizi

in: Matematik Analiz ve Analitik Geometri Problem Çözümleri Matematik Analiz ve Analitik Geometri Problem Çözümleri, Ömer AKIN, Editor, Palme Yayıncılık, Ankara, pp.141-151, 2002

6. Bölüm Özdeğerler ve Öz Vektörler

in: Elementary Linear Algebra Uygulamalı Lineer Cebir, Ömer Akın, Editor, Palme Yayıncılık, Ankara, pp.351-435, 2002