Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Associate Professor

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

 • 2020 - 2022 Associate Professor

  National Defense University, Turkısh Mılıtary Academy, Department Of Basıc Scıences (Rector's Offıce)

 • 2005 - 2019 Research Assistant

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

 • 2005 - 2005 Visiting Lecturer

  Gazi University, Rektörlük, Enformatik Bölümü

 • 2003 - 2005 Visiting Lecturer

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Accreditation Commission Member

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

 • 2020 - Continues Adaptation Commission Member

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

 • 2019 - Continues Member of Education Commission

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2019 - Continues Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

 • 2020 - 2020 Internal Control Working Group Member

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

 • 2014 - 2016 Erasmus Coordinator

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Courses

 • Undergraduate Bilim Tarihi ve Felsefesi

 • Undergraduate Medya Okuryazarlığı

 • Undergraduate Bilim Etiği

 • Undergraduate Physics I (B)

 • Undergraduate Ortaöğretim Fizik Deneyleri II (A)

 • Postgraduate Advising for Master Thesis

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

 • Undergraduate Medya Okuryazarlığı (B)

 • Undergraduate Physics I (A)

 • Undergraduate Fizik Öğretiminde Laboratuvar Uygulamaları-2

 • Undergraduate Atmosfer Fiziği

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tezine Hazırlık

 • Undergraduate Bilim ve Toplum

 • Undergraduate Bilişim Teknolojileri

 • Undergraduate Mekanik Laboratuvarı 2

 • Undergraduate Ortaöğretim Fizik Deneyleri II (B)

 • Undergraduate Physics II (B)

 • Postgraduate Seminer

 • Undergraduate Algoritma ve Programlama (B)

 • Undergraduate Fen, Teknoloji ve Toplum

 • Doctorate Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

 • Undergraduate Algoritma ve Programlama (C)

 • Undergraduate Algoritma ve Programlama (A)

 • Undergraduate Physics II (A)

 • Undergraduate Mekanik Laboratuvarı II

 • Undergraduate Mekanik Laboratuvarı 1

 • Undergraduate Fizik 3

 • Undergraduate Göktürk Yazısı

 • Undergraduate Elektromanyetizma Laboratuvarı (B)

 • Undergraduate Mekanik Laboratuvarı II

 • Undergraduate Elektromanyetizma Laboratuvarı (A)

 • Undergraduate Ortaöğretim Fizik Deneyleri I

 • Undergraduate Teknik Elektrik Laboratuvarı

 • Undergraduate Optik Laboratuvarı

 • Undergraduate Bilim Dili Türkçe