Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Physics in Movies: Awareness Levels of Teacher Candidates

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.10, ss.681-690, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Relationship between Preferences among Some Synonym Physics Terms and Conceptual Perceiving of Pre-Service Teachers

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, ss.266-278, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

DEVELOPING THREE-TIRE MISCONCEPTION TEST ABOUT REGULAR CIRCULAR MOTION

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.278-292, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Does binding energy bind?

Physics Education, cilt.56, sa.3, ss.1-3, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fizik öğretmeni adaylarının temel matematiksel işlem yeterliklerinin incelenmesi

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.0, ss.643-658, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fizik eğitimi kongrelerinde sunulan bildirilerin analizi: Türkiye örneği

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.173-196, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of laboratory experiments on physics teacher candidates’ wave concepts

Physics Education, cilt.53, sa.5, ss.1-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A qualitative research of the conceptual learning process of the heat concept.

Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, cilt.19, sa.1, ss.1-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

A simple Lissajous curves experimental setup

Physics Education, cilt.53, sa.3, ss.33003, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğrencilerin kuantum fiziğine giriş konularında zorlanma nedenlerinin araştırılması

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.1, ss.35-73, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Investigating the Reasons of Difficulty Understanding of Students in Special Relativity Topics

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.46, ss.399-426, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Probleme dayalı öğrenme sürecinin öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesi

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD), cilt.3, sa.1, ss.1-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pre-service physics teachers’ opinions about the difficulties in understanding introductory quantum physics topics

Journal of Education and Training Studies, cilt.5, sa.1, ss.101-109, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sürtünmeli eğik düzlemde hareketin dinamiğine ilişkin öğrenci düşünceleri

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.15-30, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Pre-service physics teachers' difficulties in understanding special relativity topics

European Journal of Physics Education, cilt.7, sa.1, ss.13-24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fizik öğretmen adaylarının düzgün çembersel hareket konusundaki kavram yanılgılarının zaman içinde değişimi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.205-223, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İtme ve momentum konusunda çoktan seçmeli bir test geliştirilmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.185-198, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Fizik öğretiminde kullanılan yazılı ölçme türlerinin itme momentum konusu için karşılaştırılması

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.2, ss.109-122, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Fizik Laboratuvarı Malzemelerini Tanıma Düzeyleri

IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, Baku, Azerbaycan, 29 - 30 Haziran 2018

TÜBİTAK Bilim Fuarlarına İlişkin Ziyaretçi Görüşleri

IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, Baku, Azerbaycan, 27 - 30 Haziran 2018

Türkiye’de Düzenlenen 2013, 2015 ve 2017 Fizik Eğitimi Kongrelerinin İçerik Analizi

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

MISCONCEPTIONS ABOUT FRICTIONAL FORCE BETWEEN SOLID SURFACES

Türk Fizik Derneği 32. Uluslararası Fizik KOngresi, Bodrum, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2016

İnternet teki Bilgilerin Neden Olabileceği Kavram Yanılgıları Vikipedi Örneği

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014

Fizik Eğitimi Öğretim Elemanlarının Mecaz Yoluyla Fizik Öğretmek Hakkındaki Görüşleri

Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2012

İnformal Eğitime Bir Örnek Beyaz Perdedeki Fizik

The 3rd International Congress Of Educational Research, 4 - 07 Mayıs 2011

Bir PDÖ Sürecinin Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011

Farklı Bir Laboratuvar Yaklaşımının Fizik Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi

Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2010

Sürtünmeli Eğik Düzlemde Harekette Serbest Cisim Diyagramı Çizme

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006

Düzgün Dairesel Hareket Konusunda Üç Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi Geliştirilmesi

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Maddenin Isıl Özellikleri

Genel Fizik III, Yasin ÜNSAL, Şebnem Kandil İNGEÇ, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1-29, 2014