Araştırma Alanları

  • Enerji

  • Makina Teorisi ve Dinamiği

  • Termodinamik