Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2001 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Dr), Türkiye

 • 1992 - 1996 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1988 - 1992 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2001 Doktora

  Gökkuşağı alabalığı (onchorynchus mykiss richardson, 1846) ve aynalı sazandan (cyprinus carpio linnaeus, 1758) izole edilen laktik asit bakterilerinin metabolik ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Dr)

 • 1995 Yüksek Lisans

  Tek hücre proteini eldesi ve bunun drosophila gelişimine etkisi

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Yl) (Tezli)