Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

STOCHASTIC FRONTIER MODELS BY COPULAS AND AN APPLICATION

UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS, vol.78, no.1, pp.31-41, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A new proposed model of restricted data envelopment analysis by correlation coefficients

APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, vol.37, no.5, pp.3407-3425, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A NEW RESTRICTED MODEL USING CORRELATION COEFFICIENTS AS AN ALTERNATIVE TO CROSS-EFFICIENCY EVALUATION IN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, vol.41, no.2, pp.321-335, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Total factor efficiency of Turkish state railways

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, vol.29, no.1, pp.663-678, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

OECD ve AB Üyesi Ülkelerin Karayolları Trafik Güvenliği Etkinliği Değişiminin Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi ile Ölçülmesi

Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararsı İlişkiler Dergisi, vol.7, no.2, pp.227-243, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

DECOUPLING ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL PRESSURES FROM ECONOMIC GROWTH IN THE EU-27 AND TURKEY

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.39, no.1, pp.29-38, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

RENEWABLE ENERGY PERFORMANCE OF OECD COUNTRIES: A WINDOW ANALYSIS APPLICATION

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.37, no.1, pp.305-318, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

A New Robust Bootstrap Algorithm for the Assessment of Common Set of Weights in Performance Analysis

IRANIAN JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES, vol.12, no.2, pp.1-15, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIALEFFICIENCIES WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS(DEA) AND MULTI-ATTRIBUTE UTULITY THEORY(MAUT) METHODS

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.4, pp.115-140, 2018 (Other Refereed National Journals)

Comparison of Solid Waste Management Performances of Turkey and EU countries associated with Malmquist Index

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.21, no.1, pp.75-81, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

AN EVALUATION WITH WINDOW ANALYSIS TO DETERMINE THE ENVIRONMENTAL EFFICIENCIES OF THE COUNTRIES THAT POLLUTE THE WORLD

Uluslararası ikdisadi idari Bilimler dergisi, pp.855-870, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Two Stage Approach for the Performances of Teams in Football Using Data Envelopment Analysis

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.30, no.3, pp.195-208, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

ANOTHER WAY TO DETERMINE WEIGHTS OF BALANCEDPERFORMANCE EVALUATIONS

Dumlupınar Ünversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.152-161, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ENTROPİ TABANLI MAUT YÖNTEMİ İLE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI ÖLÇÜMÜ BİR VAKA ÇALIŞMASI

International Journal of Economic & Social Research, vol.11, no.2, pp.65-81, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

A new constrained data envelopment analysis approach with correlation coefficients for balanced weight distribution

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS AND PERFORMANCE MEASURMENTProceedings of the 11th International Conference of DEA, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Düzenli Hiyerarşik Karar Verme Birimlerinin Etkinlik Değerlendirmesi Üzerine Bir Monte Carlo Çalışması

Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi, vol.7, no.3, pp.41-56, 2007 (Other Refereed National Journals)

Performance Evaluation of Goalkeepers of the World Cup

G.U. Journal of Science, vol.19, no.2, pp.119-125, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

AR(1) modeli için ayırım fonksiyonu: Normal ve normal olmayan dağılımlar üzerine bir simulasyon çalışması

Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi/Journal of Engineering Sciences, no.4, pp.739, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of Social Progress Performance of European Union Countries and Turkey by Data Envelopment Analysis

5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, 18 - 20 October 2019

EMISSION PERFORMANCE OF WORLD’S MOST POLLUTEDCOUNTRIES WITH A NEW ROBUST ALGORITHM

10th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, 17 - 18 June 2019

RD Index of Countries Based on the RD Performance of the World Top 2500 Companies

1. International Mersin Symposium, Mersin, Turkey, 1 - 03 October 2018, vol.4, pp.262-268

A New Way to Determine Common Set of Weights for Full Rank of Performance of Decision Making Units

7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA), Kyiv, Ukraine, 28 - 31 August 2018, vol.2037 identifier identifier

Efficiency assessment of the World’s most contaminated countries with malmquist index

3rd International congress on social and econmic sciences, 15 November 2017 - 19 January 2018

SOME PROBLEMS OF PERFORMANCE EVALUATION METHODS

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences (COSTAS 2017), 9 - 11 November 2017

ASSESSMENT OF RENEWABLE ENERGY PRODUCTION PERFORMANCES OF OECD COUNTRIES

INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, 23 - 25 October 2017 Sustainable Development

Assessment of Renewable Energy Production Performances of OECD Contries

International Congress of Health and Environment, 23 - 25 October 2017 Sustainable Development

Dünya Ülkelerinin Yenilenebilir Enerji Performansları Değerlendirmesi: Bir Window Analiz Uygulaması

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 October 2017 Sustainable Development

OECD Ülkelerinin Yenilenebilir Enerji Performans Trendi ve Kararlılığının İncelenmesi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 October 2017 Sustainable Development

Türkiye ve Avrupa Topluluğu Ülkelerinin Veri ZarflamaAnalizi ile Emisyon Performansları Değerlendirmesi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 October 2017

Türkiye ve Avrupa Topluluğu Ülkelerinin Veri Zarflama Analizi ile Emisyon Performans Değerlendirmesi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)., 25 - 27 October 2017

An Evaluation with Window Analysis to Determine The World’s Most Contaminated Countries

EYİ 2017 XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

G20 Ülkelerinin Yenilenebilir Enerji Etkinliğinin Dengeli Performans Ağırlıkları Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi

EYİ 2017 XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017 Sustainable Development

Dynamic Performance Evaluation of Most Polluter Countries of The World

The International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 4 - 09 October 2016

Veri Zarflama Analizi Ar Ge Uygulaması

Xth International Statistics Days Conference (ISDC’2016), 4 - 09 October 2016

Avrupa Birliği ve Aday Ülkelerinin Ar-Ge Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi, Turkey, 9 - 11 September 2015

Türkiye ile Avrupa Birliği Ülkelerinin Katı Atık Yönetimi Performansının İncelenmesi

16. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırmaları ve İstatistik Sempozyumu, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015 Sustainable Development

The European Union Measurement of Environmental Performance

11th International Conference on Data Envelopment Analysis Samsun(2013), Samsun, Turkey, 27 June 2015 - 30 June 2013

Books & Book Chapters

5. Bölüm Momentler, Çarpıklık ve Basıklık

in: Schaum's Outlines Teori ve Problemlerle İstatistik, Alptekin Esin ve Salih Çelebioğlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.311-344, 2003