Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

STOCHASTIC FRONTIER MODELS BY COPULAS AND AN APPLICATION

UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS, cilt.78, sa.1, ss.31-41, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new proposed model of restricted data envelopment analysis by correlation coefficients

APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, cilt.37, sa.5, ss.3407-3425, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A NEW RESTRICTED MODEL USING CORRELATION COEFFICIENTS AS AN ALTERNATIVE TO CROSS-EFFICIENCY EVALUATION IN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.41, sa.2, ss.321-335, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Total factor efficiency of Turkish state railways

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.29, sa.1, ss.663-678, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

RENEWABLE ENERGY PERFORMANCE OF OECD COUNTRIES: A WINDOW ANALYSIS APPLICATION

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.37, sa.1, ss.305-318, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A New Robust Bootstrap Algorithm for the Assessment of Common Set of Weights in Performance Analysis

IRANIAN JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES, cilt.12, sa.2, ss.1-15, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIALEFFICIENCIES WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS(DEA) AND MULTI-ATTRIBUTE UTULITY THEORY(MAUT) METHODS

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, sa.4, ss.115-140, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Solid Waste Management Performances of Turkey and EU countries associated with Malmquist Index

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.21, sa.1, ss.75-81, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

AN EVALUATION WITH WINDOW ANALYSIS TO DETERMINE THE ENVIRONMENTAL EFFICIENCIES OF THE COUNTRIES THAT POLLUTE THE WORLD

Uluslararası ikdisadi idari Bilimler dergisi, ss.855-870, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Two Stage Approach for the Performances of Teams in Football Using Data Envelopment Analysis

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.30, sa.3, ss.195-208, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ANOTHER WAY TO DETERMINE WEIGHTS OF BALANCEDPERFORMANCE EVALUATIONS

Dumlupınar Ünversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.152-161, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Using Data Envelopment Analysis and Stochastic Frontier Analysis Methods to Evaluate Efficiency of Hydroelectricity Centers

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.29, sa.1, ss.167-176, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ENTROPİ TABANLI MAUT YÖNTEMİ İLE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI ÖLÇÜMÜ BİR VAKA ÇALIŞMASI

International Journal of Economic & Social Research, cilt.11, sa.2, ss.65-81, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A new constrained data envelopment analysis approach with correlation coefficients for balanced weight distribution

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS AND PERFORMANCE MEASURMENTProceedings of the 11th International Conference of DEA, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düzenli Hiyerarşik Karar Verme Birimlerinin Etkinlik Değerlendirmesi Üzerine Bir Monte Carlo Çalışması

Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.41-56, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performance Evaluation of Goalkeepers of the World Cup

G.U. Journal of Science, cilt.19, sa.2, ss.119-125, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AR(1) modeli için ayırım fonksiyonu: Normal ve normal olmayan dağılımlar üzerine bir simulasyon çalışması

Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi/Journal of Engineering Sciences, sa.4, ss.739, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Social Progress Performance of European Union Countries and Turkey by Data Envelopment Analysis

5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, 18 - 20 Ekim 2019

EMISSION PERFORMANCE OF WORLD’S MOST POLLUTEDCOUNTRIES WITH A NEW ROBUST ALGORITHM

10th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, 17 - 18 Haziran 2019

RD Index of Countries Based on the RD Performance of the World Top 2500 Companies

1. International Mersin Symposium, Mersin, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2018, cilt.4, ss.262-268

A New Way to Determine Common Set of Weights for Full Rank of Performance of Decision Making Units

7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA), Kyiv, Ukrayna, 28 - 31 Ağustos 2018, cilt.2037 identifier identifier

Efficiency assessment of the World’s most contaminated countries with malmquist index

3rd International congress on social and econmic sciences, 15 Kasım 2017 - 19 Ocak 2018

SOME PROBLEMS OF PERFORMANCE EVALUATION METHODS

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences (COSTAS 2017), 9 - 11 Kasım 2017

ASSESSMENT OF RENEWABLE ENERGY PRODUCTION PERFORMANCES OF OECD COUNTRIES

INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, 23 - 25 Ekim 2017

Assessment of Renewable Energy Production Performances of OECD Contries

International Congress of Health and Environment, 23 - 25 Ekim 2017

Dünya Ülkelerinin Yenilenebilir Enerji Performansları Değerlendirmesi: Bir Window Analiz Uygulaması

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 Ekim 2017

OECD Ülkelerinin Yenilenebilir Enerji Performans Trendi ve Kararlılığının İncelenmesi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 Ekim 2017

Türkiye ve Avrupa Topluluğu Ülkelerinin Veri ZarflamaAnalizi ile Emisyon Performansları Değerlendirmesi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 Ekim 2017

Türkiye ve Avrupa Topluluğu Ülkelerinin Veri Zarflama Analizi ile Emisyon Performans Değerlendirmesi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)., 25 - 27 Ekim 2017

An Evaluation with Window Analysis to Determine The World’s Most Contaminated Countries

EYİ 2017 XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017

G20 Ülkelerinin Yenilenebilir Enerji Etkinliğinin Dengeli Performans Ağırlıkları Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi

EYİ 2017 XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017

Dynamic Performance Evaluation of Most Polluter Countries of The World

The International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS), Saraybosna, Bosna-Hersek, 4 - 09 Ekim 2016

Veri Zarflama Analizi Ar Ge Uygulaması

Xth International Statistics Days Conference (ISDC’2016), 4 - 09 Ekim 2016

Avrupa Birliği ve Aday Ülkelerinin Ar-Ge Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015

Türkiye ile Avrupa Birliği Ülkelerinin Katı Atık Yönetimi Performansının İncelenmesi

16. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırmaları ve İstatistik Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015

The European Union Measurement of Environmental Performance

11th International Conference on Data Envelopment Analysis Samsun(2013), Samsun, Türkiye, 27 Haziran 2015 - 30 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Data Envelopment Aqnalysis and Performance Measurement

Proceedings of the 11 th International Conference of DEA, 2014

5. Bölüm Momentler, Çarpıklık ve Basıklık

Schaum's Outlines Teori ve Problemlerle İstatistik, Alptekin Esin ve Salih Çelebioğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.311-344, 2003

Biyoistatistik

Sağlık Bakanlığı, 2001

Biyoistatistik

Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2001