Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Relationship Between Zinc Deficiency and Children's Oral Health

PEDIATRIC DENTISTRY, vol.34, no.5, pp.383-386, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of different root canal sealers on fracture strength of simulated immature roots

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, vol.112, no.4, pp.544-547, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Fracture resistance of thin-walled roots restored with different post systems

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, vol.42, no.11, pp.997-1003, 2009 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Fracture resistance of roots obturated with three different materials

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, vol.104, no.5, pp.705-708, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Endodontic treatment of a maxillary second molar with 2 palatal roots: a case report

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, vol.104, no.4, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de COVID-19 Pandemisi ve Diş Hekimliği: İkinci Yılın Değerlendirilmesi ve Öneriler

Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Dergisi, vol.2, no.3, pp.162-174, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Kök kanal tedavisinde çalışma boyunun belirlenmesi

Vestiyer Yayın Grubu Diş Hekimliği Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kök kanal preparasyonunun hedefleri ve kullanılan aletler

Türkiye Klinikleri Endodonti Özel Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

Farklı Kök Kanal İrriganlarının Mineral Trioksit Agregatın Yüzey Sertliği Üzerindeki Etkileri

Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, vol.4, pp.711-715, 2011 (Other Refereed National Journals)

Sitrik Asit ve Fosforik Asidin Kök Dentin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerindeki Zamana Bağlı Etkileri

Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, vol.4, pp.725-729, 2011 (Other Refereed National Journals)

Sharp Curvature of Premolar Resulting in External Apical Root Resorption of the Neighbouring Molar

CASE REPORTS IN DENTISTRY, vol.2011, pp.1-4, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Farklı Ajanlarla İntrakoronal Ağartma Sonrası Yapıştırılan Braketlerin Bağlanma Kuvvetleri

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.177-181, 2011 (Other Refereed National Journals)

Primer Kök Kanal Enfeksiyonlarında Tannerella Forsythia Prevalansının 16S rRNA PCR ile İncelenmesi

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.37, no.1, pp.7-11, 2010 (National Refreed University Journal)

Farklı Kök Kanal Patlarının Apikal Mikrosızıntılarının Değerlendirmesi

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.37, no.2, pp.67-70, 2010 (National Refreed University Journal)

Eksternal Kök Rezorbsiyonları ve Güncel Tedavi Yaklaşımları

Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, vol.4, pp.632-637, 2010 (Other Refereed National Journals)

Devital Ağartma Uygulanmış Dişlere Yapıştırılan Braketlerin Bağlanma Kuvvetlerinin İncelenmesi

Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi,, vol.4, pp.626-631, 2010 (Other Refereed National Journals)

Amelogenezis İmperfektanın Kompozit Rezinlerle Tedavisi: Bir Vaka Raporu

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.34, pp.33-37, 2007 (Other Refereed National Journals)

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ve Endodontik Mikrobiyoloji

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.61-65, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Time-dependent effects of chelators on elastic modulus of root dentine

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.1

Nanohardness reduction and root dentine erosion after final irrigation protocols

The 20th Scientific Congress of Asian Pasific Endodontic Confederationtic , İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.1

Travmatik yaralanma sonucu lateral lüksasyon gösteren maksiller santral kesicinin tedavisi

TDB 24.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.87

Servikal eksternal rezorpsiyonun yönetimi: bir vaka raporu

TDB 24.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.85

TREATMENT OF IDIOPATHIC INTERNAL ROOT RESORPTIONS: REPORT OF TWOCASES

8. ULUSLARARASI ENDODONTİ SEMPOZYUMU, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.187-188

MANAGEMENT OF SEVERE LUXATION INJURIES ACCOMPANIED BY COMPLICATED CROWN FRACTURES: A CASE REPORT

8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.181-182

Removal of Organic Tissues From Simulated Internal Resorption Cavities

23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.23, pp.204

Perfore internal kök rezorpsiyonunun yönetimi: bir olgu sunumu

TDB 23.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.23, pp.206

Ortodontik braketlerin apeks bulucuların doğruluğu üzerine etkisi

Türk Diş Hekimleri Birliği 23.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017

Farklı irrigasyon protokollerinin kalsiyum hidroksitin uzaklaştırılması üzerine etkisi

TDB 23.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.205

Farklı irrigasyon solüsyonlarının kullanımından sonra kök kanal dolgusunun kök kanal dentinine adaptasyonu

Türk Endodonti Derneği 13.Uluslararası Bilimsel Kongresi,, Niğde, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.170-171

Yapay internal rezorpsiyon defektlerine sahip ve farklı hibrid tekniklerle doldurulan köklerin kırılma direnci

Türk Endodonti Derneği 12.Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 May 2014, pp.171-172

Prevalence of rubber-dam use among specialists in restorative dentistry and endodontics: A questionnaire survey

10th International Congress of the Turkish Endodontic Society, İstanbul, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.160

Effects of different irrigation solutions on root dentin microhardness, erosion and smear layer removal

10th International Congress of the Turkish Endodontic Society, İstanbul, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.161

Thermal Response to Buccal Tube Bonding Using Different Light Sources,

42th IADR (International Association for Dental Research) Congress,, Thessaloniki, Greece, 26 - 29 September 2007, pp.1

Fracture resistance of thin walled roots restored with different post systems

13th BİENNAL cONGRESS OF THE eUROPEAN sOCİETY OF eNDODONTOLOGY, İstanbul, Turkey, 6 - 08 September 2007

Identification of Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis and their msp, prtC Genes in Infected Root Canals

13th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, İstanbul, Turkey, 6 - 09 September 2007, pp.25

Enfekte Kök Kanallarında Tannerella forsythianın Varlığı ve Prevalansının Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile Belirlenmesi

6.Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Kongre ve Sergisi, Antalya, Turkey, 1 - 03 December 2006, pp.138-139

Kök kanal dentinine Er YAG ve Nd YAG lazer uygulamasının etkileri SEM çalışması

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İzmir, Turkey, 29 September - 01 October 2005

Amelogenezis İmperfekta Vaka Raporu

1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu, Isparta, Turkey, 28 - 30 May 2004