Genel Bilgiler

Biyografi

Doç.Dr. İlyas OKUR

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

1975 yılında Ordu’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde 1992-1998 yılları arasında tıp eğitimini aldı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 2004 yılında tamamladı. 2005 yıllında Bayburt Devlet Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı. 2005-2010 yıllarında Gazi Üniversitesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı’nda yan dal asistanı ve  öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2010 yılında askerlik görevini takiben, 2011-2014 yıllarında Çocuk Metabolizma hastalıkları uzmanı olarak devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamladı. Bu dönemlerde İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar E.A. Hastanesi ve Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji E.A. Hastanesi’nde çalıştı. Ocak 2014 yılında Doçent ünvanı almaya hak kazandı. Mart 2014 tarihinden bu yana Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı’nda Çocuk Metabolizma hastalıkları doçenti olarak çalışmaktadır

Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliklerinde bulundu. 5 yıl Tıp Fakültesi dönem 3 sorumlu eğitim koordinatörlüğünü yürüttü. Tıp Fakültesi Ulusal Tıp Akreditasyon Eğitim Koordinatörlüğü (UTEAK) Eğitim alt komisyonunda başkan, UÇEP kurul üyeliği yaptı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu bildirimlerden sorumlu başkan yardımcılığı ve Gazi Üniversitesi Ölçme-Değerlendirme Etik Kurulu üyeliklerinde bulundu. 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Türkiye Milli Pediatri Derneği yönetim kurulu üyeliği, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği denetleme kurulu üyeliği yapmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Komisyon üyeliğini yürütmektedir.

Kalıtsal metabolik hastalıklar konusunda çoğu uluslararası faz çalışmaları olmak üzere birçok klinik çalışma ve projede sorumlu ve yardımcı araştırıcı olarak görev almaktadır.  Yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış bilimsel makaleleri, atıfları ve bildirileri, bilimsel poster ve sözel bildirileri ödülleri, pediatrik beslenme alanında kitap editörlüğü, pediatri alanında yazılmış birçok kitapta bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Çok sayıda kongrede davetli konuşmacı olarak yer almış, Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve Ulusal Lizozomal Hastalıklar Kongresi’nde birden fazla kez düzenleme kurullarında görev almıştır. Türkiye Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi’nde bölüm editörlüğünü yürütmektedir.

 

Kurum Bilgileri

Birim
Tıp Fakültesi
Bölüm
Dahili Tıp Bilimleri
Ana Bilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

İletişim

E-posta
iokur@gazi.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.gazi.edu.tr/iokur
İş Telefonu
+90 312 202 4000 Dahili: 6019