Education Information

Education Information

 • 2005 - 2009 Post Doctorate of Medicine

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1999 - 2004 Expertise In Medicine

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1992 - 1998 Undergraduate

  Istanbul University, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Pr., Turkey

Dissertations

 • 2009 Post Doctorate of Medicine

  İdiopatik jüvenil osteoporozu olan hastalarda COL1A1, ESR1, VDR, TGFB1, LRP5 ve LRP6 genlerindeki polimorfizmlerin araştırılması

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2004 Expertise In Medicine

  Akut romatizmal ateşin etiyopatogenezinde viral etkenlerin rolü

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Certificates, Courses and Trainings

 • 2014Eğiticilerin Eğitimi Kursu (Training Course for Trainers)

  Vocational Training , Gazi University

 • 2010Temel Biyoistatistik Kursu (Basic Biostatistics Course)

  Data Analysis , Gazi University

 • 2007Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu (Experimental Animals and Ethics Course)

  Health&Medicine , Gazi University