Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2019 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim (Dr), Türkiye

 • 2010 - 2012 Yüksek Lisans

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Otizm spektrum bozukluğu olan, gelişimsel geriliği olan ve tipik gelişim gösteren çocukların taklit becerilerinin ve taklit görevleri sırasındaki görsel dikkatlerinin karşılaştırılarak incelenmesi

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim (Dr)

 • 2012 Yüksek Lisans

  Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş erkek ergenlere ebeveynleri aracılığıyla uygun mastürbasyon yapma becerisinin kazandırılmasında eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü