Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Comparison of the Gesture Use of Mothers and Children with Autism Spectrum Disorders and Typically Developing Children

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, cilt.21, sa.1, ss.23-48, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Otizm spektrum bozukluğu olan vetipik gelişim gösteren çocukların ve annelerinin jest kullanımlarının karşılaştırılması

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, cilt.596, ss.1-25, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebeveynlerin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarının Duygu Temelli Tepkilerine Yönelik Görüşleri

9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.47, ss.14-35, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortak Dikkat Becerileri ve Otizm Spektrum Bozukluğu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.36, sa.1, ss.195-220, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların İnsan-Nesne Videolarında Göz İzlemeBecerilerinin Karşılaştırılması

1.Uluslarası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.273-274

Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim Alanında Kullanılan Müdahale Yaklaşımlarınınİncelenmesi

1.Uluslarası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.266

Otizm Spektrum Bozukluğu Risklerinin Belirlenmesinde Göz İzleme Teknolojileri

1.Uluslarası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU RİSKLERİNİN BELİRLENMESİNDE GÖZ İZLEME TEKNOLOJİLERİ

IST INTERNATİONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES AND EDUCATIONAL RESEARCH, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

Otizm Spektrum Bozukluğunda Taklit Becerileri

Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası 3. Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016), 31 Mart - 03 Nisan 2016

Otizm Spektrum Bozukluğunda Ortak Dikkat Becerileri

Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası 3. Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 31 Mart - 03 Nisan 2016

Otizm Spektrum Bozukluğundan Etkilenmiş Çocuklarda Zihin Kuramı Becerileri.

Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası 3. Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016), 31 Mart - 03 Nisan 2016

Otizm Spectrum Bozukluğu olan çocuklarda Seçim Yapma

3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 31 Mart - 03 Nisan 2016, ss.176

Kitap & Kitap Bölümleri

Özel Eğitimde Erken Müdehale

Oyun Dönemi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Prof. Dr. Elvan İşeri, Doç. Dr. Esra Güney, Uzm. Dr. Yasemin Tosun, Editör, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Ankara, ss.623-651, 2018