Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerine Yönelik Verilen Ağız Sağlığı Eğitiminin Çürük insidansına Etkisi

VIII-INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, Rome, Italy, 13 - 15 July 2023, pp.12-22

THE EFFECT OF THE EDUCATIONAL PROGRAM ON RATIONAL ANTIBIOTIC USE ON THE KNOWLEDGE AND ATTITUDE LEVELS OF HEALTH TECHNICIAN STUDENTS

7 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES , Ordu, Turkey, 6 - 08 July 2023, pp.12-23

DİN GÖREVLİLERİ VE AŞI TEREDDÜTÜ: TÜRKİYE’DE KESİTSEL BİR ÇALIŞMA

ASES IV. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, İstanbul, Turkey, 13 - 14 May 2023, pp.28-40 Sustainable Development

Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Bir Yıllık Değerlendirmesi

2. Ahi Evran International Conference on Scientific Research, Kırşehir, Turkey, 21 October 2022, pp.497-502

Üniversite Öğrencilerinin Afet Okuryazarlığı Durumunun Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Afet&Dirençlilik Kongresi İklim Değişilkliği&Güvenli Kentler, Eskişehir, Turkey, 19 October 2022

Nüfus Temelli Kanser Kayıtlarındaki Eğilimler: Türkiye’de Retrospektif Çalışma

Uluslararası Sağlık Politikaları Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 26 May 2022, pp.40-50 Sustainable Development

Investigation of the factors affecting COVID-19 knowledge and attitude in health school students

6th International Conference on COVID-19 Studies, New York, United States Of America, 16 - 17 January 2022, pp.116 Sustainable Development

Türkiye’de Yaşayan Mülteciler Konusunda Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

5. Uluslararası ve 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 13 December 2021 Sustainable Development

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Temel Yaşam Desteği UygulamaBecerilerine Çocuk Temel Yaşam Desteği Eğitim Programının Etkisi

3rdInternational EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Cyprus (Kktc), 28 - 30 June 2019, pp.1065-1072

Books & Book Chapters

Afet Sonrasında Etik İlkeler

in: Afetlerde etik yaklaşım, Balcı Elçin, Gökkaya Emrah, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.75-88, 2023

Travma Acilleri

in: MAVI IŞIKLAR ACİL OLGU YÖNETİMİ, Doğan Mutlu, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.107-126, 2022

Hava yolu yönetimi uygulamaları

in: Acil Yardım ve Afet Yönetimi Mesleki Mesleki Beceri Uygulama Rehberi, Dökmeci, Ayşe Handan; Sarı, Bektaş; Çalışkan, Cüneyt; Usta, Galip; Koçak, Hüseyin; Kınık, Kerem; Kuş, Murat; Doğan, Mustafa; Aslan, Ramazan, Editor, KONGRE KİTABEVİ, Antalya, pp.45-76, 2021

yaşlılık döneminde acil müdahale gerektiren sorunlar

in: Güncel yaklaşımlarda yaşlı sağlığı, Göçer Şemsinur, Öcal Üstündağ Nursel, Editor, Nobel akademik yayınevi, Ankara, pp.111-130, 2021

Diğer Acil Sağlık Hizmetleri Uygulamaları

in: Acil Yardım ve Afet Yönetimi Mesleki Beceri Uygulama Rehberi, DÖKMECİ, Ayşe Handan; SARI Bektaş; ÇALIŞKAN Cüneyt; USTA Galip; KOÇAK Hüseyin; ASLAN Ramazan, Editor, Kongre Kitapevi, Antalya, pp.174-187, 2021

Suda boğulmalarda hastane öncesi yaklaşım

in: Paramedikler için hastane öncesi travmalı hasta yönetimi, İsmet çelebi, Editor, Kongre yayınevi, Antalya, pp.213-215, 2020

Afet bölgesinde görev yapan paramediklerin karşılaşacağı sorunlar

in: Paramedikler için acil durum ve afet yönetimi, Osman Furkan ERGÜN, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.67-73, 2020 Sustainable Development

Hipertermi ve hipotermi durumlarında resüsitasyon

in: Tüm yönleriyle kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamaları, Galip usta,Azade SARI, Editor, Kongre yayınevi, Antalya, pp.296-301, 2020

Elektrik ve yıldırım çarpmalarında resüsitasyon

in: Tüm yönleriyle kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamaları, Galip Usta,Azade Sarı, Editor, Kongre Yayınevi, Antalya, pp.303-309, 2020

Milenyum vebası: Antibiyotik direnci

in: Sağlık bilimleri alanında güncel araştırmalar, Goncagül Gülşen, Günaydın Elçin, Editor, Duvar yayınevi, İzmir, pp.195-202, 2020

İnsan kaynaklı afetler ve halk sağlığına etkileri

in: Türkiye Sağlık Raporu - 2020, Üner Sarp, Okyay Pınar, Editor, Hipokrat yayınevi, Ankara, pp.1087-1092, 2020

Metrics

Publication

60

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

19

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

4

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

9

H-Index (TrDizin)

2

Project

4

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals