Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2020 - Devam Ediyor Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2020 - Devam Ediyor Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

  Yabancı Dil Redaktörü

 • 2019 - Devam Ediyor Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi

  Editör

 • 2019 - Devam Ediyor 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

  Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor EPDAD-Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği.

  Üye

 • 2018 - Devam Ediyor GERDER-Germanistler Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2020 Rumeli dE dil ve Edebiyat araştırmaları dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2020 Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2020 Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2020 GEFAD-Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2020 Zeitschrift für die Welt der Türken

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2019 R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2019 ALKAD-Alman Dili ve Kültürü araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2019 TÖBİDER-Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

 • 2019 - Devam Ediyor Etlik Anadolu Lisesi

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi, Türkiye

 • 2019 - Devam Ediyor Aydınlıkevler Anadolu Lisesi

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi, Türkiye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Kasım 2020 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Kalkan H. K.

  Türkiye

 • Aralık 2018 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Kalkan H. K.

  Antalya, Türkiye