Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Milliyetçiliği Avrupa’da Niçin Hedef Tahtasında?

Türk Yurdu, cilt.110, sa.402, ss.150-160, 2021 (Hakemsiz Dergi)

Çok Kültürlü Toplumların Kimlik Oluşturma Süreçlerine“Tehlikeli Akrabalık” Romanı Üzerinden Bir Bakış

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.447-466, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Humor im DaF-Unterricht und humoristische Elemente im Lehrwerk Studio d.

Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.17-28, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cess Nootebom’un “Cennet Kayıp” adlı romanının Türkçe çevirisinde biçem analizi

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sa.17, ss.371-382, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Edebiyat Didaktiği ve Edebiyat Öğretiminin Hedefleri

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, cilt.8, sa.24, ss.393-408, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOLLOKATION ALS EVIDENTES ÜBERSETZUNGSPROBLEMKOLLOKATIONEN IN ZWEISPRACHIGEN WÖRTERBÜCHERNDEUTSCH –TÜRKISCH/TÜRKISCH-DEUTSCH

Zeitschrift für die Welt der Türken, cilt.11, sa.3, ss.53-78, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kral Rother Destanında Bir İktidar Aracı Olarak ”Evlilik”

International Journal of Languages’xx Education, cilt.1, ss.154-165, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eine Studie zur fehleranalytischen Kompetenz der Studierenden in der Deutschlehrendenausbildung

DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, cilt.6, sa.1, ss.97-113, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Almanca ve Türkçe Ölüm İlanlarındaki Örtmece Sözlerde Ölüm Algısı

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.13, ss.382-397, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Infragestellung der Identität durch die Gesellschaft in Zafer Şenocaks ”Gefährliche Verwandschaft”

Zeitschrift für die Welt der Türken, cilt.10, sa.1, ss.65-73, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Untersuchung des Studienmotivs im Thomas Bernhards Roman “Das Kalkwerk”

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.205-216, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk ve Alman Edebiyatında Edebi Metinlerin Sınıflandırılmasında Kullanılan Üst Başlıkların Karşılaştırılması

21. yüzyılda Eğitim ve Toplum, cilt.5, sa.15, ss.199-212, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Londra da bir Alman Türkü ”Cafe Zyprus”

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, cilt.3, sa.9, ss.137-145, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hitler Dönemi Almanya’sında Politik Örtmeceler

3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Kongresi’ne, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2020

ALMAN DİLİ EĞİTİM ANA BİLİM DALLARINDA SON YİRMİ YILDAYAPTIRILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE GENEL BİR BAKIŞ

2. Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 30 Aralık 2019, ss.192-200

Elektronik Sözlüklerdeki Terimlerin Türkçe Karşılıklarını Verme Sorunu Üzerine Bir Araştırma

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019

“Mühendisler İçin Almanca” Ders Kitabında Matematik Bölümü Alıştırmaları

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, şam, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, cilt.1, ss.575-580

İDEOLOJİNİN ÇOCUĞUN DÜŞÜNCE DÜNYASINI İSTİSMARINA BİRÖRNEK: GİFTPİLZ (ZEHİRLİ MANTAR)

2. Uluslararası Türk Dünyası Stratejik araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Aralık 2019, ss.178-185

Türkçe ve Almancadaki Edebi Tür Adlandırmalarının Etimolojik Köken Bakımından Karşılaştırılması

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018

Türkiye ve Almanya Örneğinde 12. Sınıf Edebiyat Dersi Kitapları

2th International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Almanya, 17 - 20 Mayıs 2018

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE TARZ FİİLLER SORUNSALI

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.55

”Mühendisler için Almanca” kitaplarında mühendislik Bilimlerine ait terimler.

1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.62

Türkçe ve Almancada Ölüm İlanlarında Kullanılan Örtmece Sözler

5. Uluslararası Batı Kültürü ve Araştırmaları Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017

Alman Anayasayı KorumaTeşkilatının 2010 ve 2015 Yılı Raporlarında Milli Görüş Hareketi

3.Uluslararası Milli Görüş Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Mart 2017

Almanca Konuşan Ülkelerin Dach L Prensibi ÜzerindenYabancılar İçin Türkçe Ders Kitaplarına Bir Bakış

Uluslararası Türk Dünyası EğitimBilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, cilt.2, ss.440-448

Kitap & Kitap Bölümleri

Edebiyat Dersi Kitaplarında Metin Seçimi

Göbeklitepe’den 4,0’a Dil, Edebiyat ve Tarih Çalışmaları, Kadir ADAMAZ, Bilal ELBİR, Editör, Ekin Basım, Yayın Dağıtım, Ankara, ss.103-120, 2019

Kral Rother Destanı’nda Doğu-Batı Çekişmesi

Dünden Bugüne Dünya Destanları, Dilek Balkan, Editör, Bilgin Yayınevi, Ankara, ss.471-484, 2019 Creative Commons License

Konuk İşçi Edebiyatından Kültürler Arası Edebiyata Evrilen Adlandırma Sürecine Tarihsel Bir Bakış

Schriften zur Sprache und Literatur, Balcı Tahir,Holzapfel Otto,Serindağ Ergün, Editör, IJOPEC, Londrina, ss.190-198, 2017 Creative Commons License

Deutschtraining A1

Lingus Education Group, Ankara, 2014

Deutschtraining A2

Lingus Education Group, Ankara, 2014