Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ankara Türkülerinde Değişimin Dinamikleri

Folklor, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültür Endüstrisi Folkor ve Turizm

Folklor, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlevi Bektaşi Müziğinin Türk Müziğine Etkisi

Türkiye Yazarlar Birliği, 2007 (Hakemsiz Dergi)

İli Oniki Makamı Hakkında

Türk Dünyası Dergisi, cilt.2, sa.6, ss.40-52, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Penceresi Damaklı

Türk Halk Ezgileri, sa.181, ss.88, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Eminemin Dört Yolları Dikine

Türk Halk Ezgileri, sa.187, ss.45, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Cınga Cezve Kaynıyor

Türk Halk Ezgileri Fasiküller, sa.34, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hatçem Çaylar Yaptı mı

Türk Halk Ezgileri, sa.181, ss.61, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kiraz Aldım Çarşıdan

Türk Halk Ezgileri, sa.181, ss.73, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Balıkesir Pamukçu Kasabası Halk Müziği ve Oyunları

Türk Folklorundan Derlemeler, 1989 (Hakemsiz Dergi)

Kaybettiklerimiz Ahmet Gazi Ayhan

Türk Folkloru Araştırmaları, ss.121, 1988 (Hakemsiz Dergi)

Çubuk Kösrelik Köyünde Halk Müziği Derleme Çalışması

Türk Folklroundan Derlemeler, ss.77-82, 1988 (Hakemsiz Dergi)

Dursunbey de Barana Sohbetleri

Türk Fokloru, sa.85, ss.12-16, 1986 (Hakemsiz Dergi)

Bismil Adının Geçtiği Bismil Manileri

Türk Folkloru, ss.24, 1986 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Halk Müziğinin Sınıflandırılmasında Geleneksel İcra Ortamlarındaki Müzikal Kodları Anlamak

8.Milletlerarası Halk Kültürü Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2011, cilt.380, ss.13-42

Animasyon Tasarımcılığı Turizm ve Halk Bilimi İlişkisinin İncelenmesi

VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 15 - 20 Ekim 2006

Ahilik Teşkilatında Eğlencelerin Turizm Açısından İncelenmesi

Uluslar arası Ahilik Kültürü Sempozyumu, 11 - 14 Ekim 2004

Günümüz Karagöz Tasvirlerinde Müziğin İşlevi

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi: Yaşayan Karagöz Uluslararası Sempozyumu, 4 - 06 Mart 2004

Türk Halk Çalgıları Müzesinin Kurulması Gerekliliği

Türkiyede Halkbilimi ve Sorunları Sempozyumu, Türkiye, 4 - 06 Mart 2004

21 Yüzyılda Rekreasyon Boş Zaman Değerlendirme Faaliyeti Olarak Müzik Eğitiminden Faydalanma Yolları ve Öneriler

Uluslararası “Avrupa’da ve Türk Cumhuriyetleri’nde Müzik Kültürü ve Eğitimi, 13 - 16 Kasım 2002

Anadolu Kültüründe Bağlamanın Yeri

Anadolunun Nefesi Bağlama Sempozyumu, Türkiye, 25 - 29 Haziran 2002

Sahada Derlenen Halk Oyunları Müziklerinde Ortaya Çıkan Problemler ve Çözüm Yolları

Türk Halk Oyunlarının Sahada Derlenmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar, Türkiye, 1 Aralık - 03 Haziran 1999

Türk Halk Çalgıları ve Bunların İçerisinden Cimon

I.Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu-II, Türkiye, 22 Aralık 1993 - 23 Mart 1990, cilt.2

Türk Halk Oyunlarının Öğretiminde Müzik ve Organoloji İle İlgili Problemler

Türk Halk Oyunlarının Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu Bildirileri, Türkiye, 6 - 08 Mart 1990, ss.119-125

Azerbaycan Toy Eğlenceleri ve Türkiye Varyantları Üzerine Bir Değerlendirme

V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 24 Haziran 1999 - 28 Haziran 1990

Geleneksel Türk Halk Müziğinde Polifonin Varlığı

Kongre, Türkiye, 07 Ekim 1989 - 12 Ekim 1988

Kitap & Kitap Bölümleri

Nevşehir Yöresi Halk Müziği ve Geleneği

LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2017