Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Relation Between the Planning Decisionsand the Sustainability: Mersin Case

ISBS 2019 4th International Sustainable Buildings Symposium, 18 - 20 Temmuz 2019

An Architectural Style Related Tourism Effect On City Economy: Bauhaus Architecture in Tel Aviv Example

IV. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019

Effect of Physical Urban Environment on Sustainable Urban Development

3rd International Sustainable Buildings Symposium-ISBS, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 15 - 17 Mart 2017

A Multidisciplinary Approach In The Context of Earthquake Sensitive Cities

3rd International Sustainable Buildings Symposium-ISBS, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 15 - 17 Mart 2017

Solid Waste Landfill Site Selection in the Sense of Environment Sensitive Sustainable Urbanization: Izmir, Turkey Case

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 16 Haziran 2017, cilt.245 identifier identifier

Theoretical Approaches in the Context of Spatial Planning Decisions and the Relation with Urban Sustainability

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 16 Haziran 2017, cilt.245 identifier identifier

Examination of Positive Environmental Externalities In The Context of Large Residential Projects In Turkey

1st International Urban Studies Congress, Eskişehir, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2015, cilt.1, ss.322-340

An Investigation Of Territory Concept In The Context Of Two Residential Units In Ankara Israel Houses And Saraçoğlu Neighborhood

International Congress of Architecture Innovative Approaches in Architecture and Planning, Konya, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2014, ss.294-303

A Study On Ankara Citadel Area

1st International Conference on Turkey and Turkish Studies, Atina, Yunanistan, 21 - 24 Temmuz 2014

Urban Earthquake Risk Analysis in Planning and Multi Criteria Decision Making Techniques Based on Geographical Information: Yalova Case

1st International Urban Planning-Architecture-Design Congress (UPAD2014), Kocaeli, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2014, ss.309-321 identifier

Urban Information System UIS and Three Dimensional Visualization in Urban Planning Process

3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012), Barcelona, İspanya, 14 - 16 Kasım 2012, ss.1538-1548

Kitap & Kitap Bölümleri

Integration Between Urban Planning and Natural Hazards for Resilient City

Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology, Nurcihan Ceryan, Editör, IGI Global, Hershey PA, ss.591-630, 2017

CLIMATE CHANGE AND SPATIAL PLANNING INTEGRATION: A STUDYOF CLIMATE CHANGE WITHIN THE SCOPE OF CONTEMPORARY URBAN MODELS

Ecology, Planning and Design, İrina Koleva, Ülkü Duman Yüksel, Lahcen Benaabidate, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofya, ss.328-337, 2017

Acil Durumlar için Tatbikat, Senaryo ve Diğer Faaliyetler

Acil Durum Bilgisi ve Yönetimine Giriş, Saye Nihan Çabuk, Alper Çabuk, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.188-209, 2017

Multicriteria Decision Making Techniques in Urban Planning and Geology

Handbook of Research of Trends and Digital Advances in Engineering Geology, Nurcihan Ceryan, Editör, IGI Global, Hershey PA, ss.530-568, 2017

Kent Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin YÜkselişi ve Türkiye deki Kullanım Alanları

Seksen Sonrası Mekan ve Planlama, , Editör, Gazi Üniversitesi, Ankara, ss.559-575, 2016