Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The prognostic role of neopterin in COVID-19 patients

JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY, cilt.93, sa.3, ss.1520-1525, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diabetic Foot Infections and the Role of Doppler USG in Prognosis

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.32, sa.1, ss.32-38, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Protective Effect of Beta Glucan on Pulmonary Aspergillosis Model in Neutropenic Rats

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, sa.5, ss.1503-1509, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nosocomial imipenem-resistant Acinetobacter baumannii infections: Epidemiology and risk factors

SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.42, sa.10, ss.741-746, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

INVESTIGATION OF WEST NILE VIRUS SEROPREVALENCE IN HEALTHY BLOOD DONORS

MIKROBIYOLOJI BULTENI, cilt.44, sa.3, ss.425-430, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Leukocytoclastic vasculitis during pegylated interferon and ribavirin treatment of hepatitis C virus infection

INDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROLOGY, cilt.74, sa.1, ss.60-62, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Brucella peritonitis and leucocytoclastic vasculitis due to Brucella melitensis

BRAZILIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.11, sa.4, ss.443-444, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Importance of Anti-HCV Screening Before Invasive Procedures

KLIMIK JOURNAL, cilt.32, sa.3, ss.229-232, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A very rare pathogen in peritoneal dialysis peritonitis: Serratia liquefaciens

SAUDI JOURNAL OF KIDNEY DISEASES AND TRANSPLANTATION, cilt.30, sa.3, ss.738-740, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hepatitis C Prevalence and Responses to Pegylated Interferon

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, cilt.23, sa.3, ss.71-75, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kirli bir yaranın Cunninghamella ile kolonizasyonu

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt.43, sa.4, ss.165-168, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klinik Candida lusitaniae kökenlerinin amfoterisin B ye in vitro duyarlılığı Çok merkezli çalışma

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt.45, sa.1, ss.30-35, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Age and Gender Distribution of the Follow-up AIDS Patients by Real-Time PCR

21st Annual Meeting of European Society for Clinical Virology, Atina, Yunanistan, 23 - 26 Eylül 2018

Periton Diyalizi Hastasında Yeni Bir Peritonit Etkeni: Serratia liquefaciens

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Kemik infeksiyonlarının Önlenmesinde ve Tedavisinde Lokal Antibiyotik Uygulamaları

Antimikrobiyal Uygulamaları, Murat Dizbay, Editör, bilimsel tıp, Ankara, ss.151-162, 2017