Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effects of Near-Fault Ground Motions on Nuclear Power Plant Containment Structures

26th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology , Potsdam, Germany, 10 - 15 July 2022, pp.1-12

Asma Köprülerin Dinamik Davranışına Yapı-Zemin Etkileşiminin Etkisi

8th International Steel Structures Symposium, Konya, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.96-107

Directivity-Pulse and Fling-Step Effects on Steel Arch Bridges

13th International Conference on Advances in Civil Engineering, İzmir, Turkey, 12 - 14 September 2018

Dynamic Responses of Steel Arch Bridges under Near-Fault Ground Motion Characteristics of Directivity-Pulse and Fling-Step Effects

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, ÇEŞME, Turkey, 24 - 27 April 2018

Yakın Fay Yer Hareketi Etkisindeki Asma Köprülerin Asinkronize Dinamik Analizi

7. Çelik Yapılar Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 26 - 28 October 2017

YAKIN FAY VE UZAK FAY YER HAREKETLERİNİN EĞİK KABLO ASKILI KÖPRÜLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Betonarme Binaların Patlayıcı Kullanılarak Yıkımında Yapı Davranışının Analizi

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Near-fault and far-fault ground motion effects on cable-supported bridges

10th International Conference on Structural Dynamics (EURODYN), Rome, Italy, 10 - 13 September 2017, vol.199, pp.3077-3082 identifier identifier

Soil-structure Interaction Analysis of Cable-stayed Bridges for Delayed Excitations

Ninth International Congres on Advances in Civil Enginnering, Trabzon, Turkey, 27 - 30 September 2010, pp.1-10

Time Dependent Nonlinear Analysis of Segmentally Erected Cable-Stayed Bridges

Ninth International Congres on Advances in Civil Enginnering, Trabzon, Turkey, 27 - 30 September 2010, pp.1-10

Zemin Sınırlarının Geçirgen Sınırlarla Modellendiği Kablolu Köprülerin Dinamik Analizi

Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 1 - 02 October 2009, pp.440-450

Asynchronous and antisynchronous effects of ground motion on the stochastic response of suspension bridges

7th International Conference on Vibration Problems (ICOVP 2005), İstanbul, Turkey, 5 - 09 September 2005, vol.111, pp.1-2 identifier

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

43

Citation (WoS)

367

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

494

H-Index (Scopus)

11

Project

3

Thesis Advisory

16

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals