Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Stochastic response of suspension bridges for various spatial variability models

STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, cilt.22, sa.5, ss.1001-1018, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Stochastic dynamic analysis of a historical masonry bridge under surface blast-induced multi-point ground motion

STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT, cilt.29, sa.5, ss.1275-1286, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multi-point response spectrum analysis of a historical bridge to blast ground motion

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.53, sa.5, ss.897-919, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SPATIALLY VARYING GROUND MOTION COMPONENTS ON THE DYNAMIC BEHAVIOUR OF CABLE-STAYED BRIDGES DEPENDING ON SOIL CONDITIONS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.27, sa.4, ss.881-889, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of blast-induced random ground motions on the stochastic behaviour of industrial masonry chimneys

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.43, sa.6, ss.835-845, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Numerical investigation of stochastic response of an elevated water tank to random underground blast loading

STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT, cilt.26, sa.4, ss.599-607, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Soil-structure interaction analysis of cable-stayed bridges for spatially varying ground motion components

SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, cilt.35, ss.80-90, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nonlinear Response of Earthfill Dams to Spatially Varying Ground Motion Including Site Response Effect

ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING, cilt.14, sa.2, ss.223-234, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DYNAMIC EFFECTS INDUCED BY TRAFFIC LOADS ON CABLE-STAYED BRIDGES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.26, sa.1, ss.243-252, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Earthquake response of isolated cable-stayed bridges under spatially varying ground motions

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.31, sa.6, ss.639-662, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Basement Retaining Walls to Torsional Irregularity in Frame Type Buildings

TEKNIK DERGI, cilt.20, sa.2, ss.4653-4673, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of random vibration methods for multi-support seismic excitation analysis of long-span bridges

ENGINEERING STRUCTURES, cilt.26, sa.11, ss.1573-1583, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Random vibration and deterministic analyses of cable-stayed bridges to asynchronous ground motion

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.18, sa.2, ss.231-246, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Spatial variability effects of ground motions on cable-stayed bridges

SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, cilt.24, sa.3, ss.241-250, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of asynchronous and stochastic dynamic responses of a cable-stayed bridge

ENGINEERING STRUCTURES, cilt.22, sa.5, ss.435-445, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effetcs of Near-Fault and Far-Fault Ground Motions on Cable-Stayed Bridges

Disaster Science and Engineering, cilt.4, sa.21, ss.12-21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çelik Kemer Köprülerin Rasgele Titreşim Analizinde Filtre Edilmiş Beyaz Gürültü Modelinin Tahkiki

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.4, ss.933-939, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Asma Köprülerin Dinamik Davranışına Yapı-Zemin Etkileşiminin Etkisi

8th International Steel Structures Symposium, Konya, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.96-107

Directivity-Pulse and Fling-Step Effects on Steel Arch Bridges

13th International Conference on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Dynamic Responses of Steel Arch Bridges under Near-Fault Ground Motion Characteristics of Directivity-Pulse and Fling-Step Effects

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, ÇEŞME, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018

Yakın Fay Yer Hareketi Etkisindeki Asma Köprülerin Asinkronize Dinamik Analizi

7. Çelik Yapılar Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

Betonarme Binaların Patlayıcı Kullanılarak Yıkımında Yapı Davranışının Analizi

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

YAKIN FAY VE UZAK FAY YER HAREKETLERİNİN EĞİK KABLO ASKILI KÖPRÜLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Near-fault and far-fault ground motion effects on cable-supported bridges

10th International Conference on Structural Dynamics (EURODYN), Rome, İtalya, 10 - 13 Eylül 2017, cilt.199, ss.3077-3082 identifier identifier

Asynchronous and antisynchronous effects of ground motion on the stochastic response of suspension bridges

7th International Conference on Vibration Problems (ICOVP 2005), İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2005, cilt.111, ss.1-2 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri