Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2020 - Continues Associate Professor

    Gazi University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

Courses

  • Undergraduate Tıbbi Biyokimya-Tıp 2/Türkçe

  • Doctorate KALITSAL HASTALIKLARIN BİYOKİMYASI

  • Undergraduate Medical Biochemistry-MED 5

  • Postgraduate ENZİMLER

  • Undergraduate Medicak Biocehemistry-MED 2/English

  • Undergraduate Medical Biochemistry-MED 1/English

  • Undergraduate