Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Education at Hospital with the Understanding of “Education for All”: A Case Study

Egitim Ve Bilim-Education And Science, cilt.19, ss.1-19, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Perceived and Preferred Culture Types at School

International Journal on Lifelong Education and Leadership, cilt.6, sa.1, ss.43-54, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Teachers’ Views on a Happy Work Environment by PERMA Model

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.25, sa.4, ss.773-804, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

LEND A HAND – Social inclusion programming for migrantand refugee children at primary schools. Primi risultati

Counseling: Giornale Italiano di Ricerca e Applicazioni, cilt.10, sa.3, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Building a better world for all children: Toolkit for social inclusion of migrant or refugee students in schools - output of the internatıonal project ”Lend a Hand”

11th International Conference onEducation and New LearningTechnologies11th International Conference onEducation and New LearningTechnologies, Palma, İspanya, 1 - 03 Temmuz 2019 Creative Commons License

Okullarda Mevcut ve Hedeflenen Kültür Tipleri Üzerine Bir Araştırma: Bilecik İli Örneği

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.210-211

Türkiye’de eğitim yönetimi alanında yapılmış doktora tezlerinin incelenmesi: Bir içerik analizi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi., Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.309-310

Kitap & Kitap Bölümleri

Karşılaştırmalı Öğretmen Yetiştirme Sistemleri

Karşılaştırmalı Eğitim: Tematik Bir Yaklaşım, Murat Gürkan Gülcan, Fatih Şahin, Editör, PEGEM, Ankara, ss.117-140, 2021

Yükseköğretimde Küreselleşme ve Uluslararasılaşma

Yükseköğretim Üzerine Düşünmek, Gülsün Atanur Baskan Necati Cemaloğlu, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.255-269, 2020

Veri Kültürü Oluşturma

Veriye Dayalı Yönetim, Necati Cemaloğlu, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.123-138, 2019

Farklılıkların Yönetimi

Eğitim Yönetimi, Necati Cemaloğlu,Murat Özdemir, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.513-527, 2019

Kolaylaştırıcı

Etkili Okul Yöneticilerinin 10 Özelliği, Necati Cemaloğlu, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.53-69, 2018

Örgütsel Sessizlik

Örgütsel Davranış ve Yönetimi, Necati CEMALOĞLU,Servet ÖZDEMİR, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.305-330, 2017

Bir Örgüt Kültürü Profili Oluşturmak

Örgüt Kültürü Örgütsel Tanı ve Değişim Rekabetçi Değerler Modeli, Murat Gürkan Gülcan, Necati Cemaloğlu, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.59-77, 2017