Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Ağustos 2018 Yayın Teşvik Ödülü 2

  Gazi Üniversitesi

 • Aralık 2016 Özel Sporu Yaygınlaştırma Hareketi

  Special Oliympics Turkey

 • Haziran 2012 31 Mayıs-2 Haziran 2012 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşen, II. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresinde “Otistik Çocuklarda Özel Beden Eğitimi Uygulamaları” isimli bildiri ile en iyi sözel bildiri ödülü.

  Spor Bilimleri Derneği

 • Kasım 2010 10-12 Kasım 2010 tarihleri arasında Antalya’da yapılan, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresinde “The effect of physıcal educatıon and sports actıvıtıes on the neurotic problems level of the educable mentally retarded children” isimli bildiri ile sporda psiko-sosyal alanlar boyutunda, en iyi sözel bildiri ödülü

  Spor Bilimleri Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 9

h-indeksi (WOS): 2