Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examination on the healthy life style behaviors of the student-athletes in university teams in Turkey

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.4, sa.3, ss.1511-1522, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Futbolculuk Seviyesi Prososyal ve Antisosyal Davranışların Bir Belirleyicisi Midir?

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.18, sa.4, ss.125-133, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporcular İçin Yaratıcılık Ölçeği (SYÖ)’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.25, sa.4, ss.455-467, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden egitimi ögretmenlerinin duygusal emek düzeyleri ve mesleki tükenmisliklerinin incelenmesi.

InönüÜniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.487-502, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporcularla Sedanter Bireylerin Olumlu Düşünme Becerileri Üzerine Bir Karşılaştırma

Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.50-58, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇISI İLE SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ: BİR SWOT ANALİZİ

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.18, sa.1, ss.187-194, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Bakış Açısı ile Spor Yöneticiliği Bölümü: Bir Swot Analizi

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.187-194, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychological flexibility and sports participatıon motivation ın athletes with physical disabilities

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oryantiring Sporcularında Zihinsel Antrenman Becerileri İle Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.13, sa.71, ss.1131-1137, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bedensel Engelli Sporcularda Psikolojik Esneklik ve Spora Katılım Motivasyonu

Niğde Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.271-281, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görme Engelli Çocuklar, Yaşam Kalitesi Ve Spor

Aksaray University Journal of Sport and Health Researches,, cilt.1, sa.1, ss.35-53, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Family-Mediated Physical Activities on Communication Skills of a Student with Autism Spectrum Disorders: A pilot study

International Journal of Disabilities Sports Health Sciences, cilt.3, sa.1, ss.52-65, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mezun Görüşleri Bakımından Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümünün Profili

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.2-17, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Motivation of Atheletes with Disabilities for Sports Participation

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, cilt.21, sa.1, ss.49-69, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Bilim ve Sanat Merkezi Eğitim Programına Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Dâhil Edilmesine Yönelik Ebeveyn Görüşleri

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.25, sa.4, ss.365-386, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiziksel Aktiviteye Katılım İle Dijital Oyun Oynama Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Motivasyon Boyutu

The Journal Of International Social Research, cilt.13, sa.71, ss.687-695, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşitme Engeli – Spor ve Sosyal Zeka İlişkisi

Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.89-94, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporcu Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.296-303, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Study on Gifted Students’xx Perceptions about Concepts” Sport” through Drawing-writting Methodology

Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.219-231, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The sport tactical skills inventory (TACSIS) adaptation study

International Journal of Sport, Exercise Training Sciences, cilt.5, sa.3, ss.129-137, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, cilt.9, ss.626-639, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ZİHİNSEL YETERSİZLİK, SPOR VE RUHSAL UYUM İLİŞKİSİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.51-65, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spora Katılım Motivasyonu: Görme Engelli Sporcular Üzerine Bir Araştırma

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.157-170, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Prosocial-Antisocial Behavior and Empathic Skill Levels of Wheelchair Basketball Players in Sports

International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences, cilt.2, sa.1, ss.1-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi Öğretmeni Algısına Yönelik Öğrenci Çizimlerinin İncelenmesi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.1-15, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gains of a Special Athlete in the Context of Quality of Life: A Case Study in Line with Parent Opinions

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, cilt.20, sa.3, ss.421-443, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Beden Eğitimi Öğretmeni Kişilerarası Öz-Yeterlik Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

azi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.63-88, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖZEL SPORCULARLA ÇALIŞAN ANTRENÖRLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.126-137, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXAMINATION OF THE VALUES GAINED BY HIGH SCHOOL STUDENTSTHROUGH PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LESSON

Science, Movement and Health, cilt.18, sa.2, ss.458-463, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obez öğrencilerin beden eğitimi dersine karşı tutumlarının incelenmesi

Journal of Human Sciences, cilt.15, sa.4, ss.2493-2508, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri’nin (SZAE) Uyarlama Çalışması

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.23, sa.4, ss.205-218, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININGERÇEKLİK ŞOKU BEKLENTİ DÜZEYLERİ:MESLEĞE ATILMAYA HAZIR MIYIZ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.643-658, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumları veÖğretim Sürecinde Bu Duruma Yol Açan Nedenler: Karma AraştırmaYaklaşımı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumları veÖğretim Sürecinde Bu Duruma Yol Açan Nedenler: Karma AraştırmaYaklaşımı, cilt.26, sa.6, ss.2091-2103, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İKİ FARKLI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNİN FİZİKSEL AKTİVİTEPROFİLİNİN İNCELENMESİ

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.110-126, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul öğrencilerinin ahlaki gelişimleri açısından sportmenlik yönelimleri

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.4, ss.4969-4988, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları

Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.120-128, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEADMASTER AND TEACHER OPINIONS FOR SPECIAL OLYMPICS YOUNGATHLETES PROGRAM

Science, Movement and Health, cilt.17, sa.2, ss.302-310, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of physical activity program on trait anxiety and life satisfaction levels of adults

Scinece, Moviment angd Health, cilt.17, sa.2, ss.256-266, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Are the social anxieties of the student-athletes, the determinants of their self-esteem?

Science, Moviment and Health, cilt.17, sa.2, ss.552-558, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sport And Loneliness In University Students

Science, Movement and Health, cilt.17, ss.228-242, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sports environment perceptions of preschool children

Science, Movement and Health, cilt.17, sa.2, ss.247-255, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of social skill levels of badminton players

Science, Movement and Health, cilt.17, sa.2, ss.108-114, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXAMINATION OF SOCIAL SKILL LEVELS OF THE BADMINTON PLAYERS

Science, Movement and Health, cilt.17, sa.2, ss.108-114, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation of the Changes in the Communication Skills of an Individual with Autism Spectrum Disorder Participating in Peer Mediated Adapted Physical Activities

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, cilt.18, sa.2, ss.225-252, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

MOTIVATION SCALE FOR SPORTS PARTICIPATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES (MSSPPD): A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY . SPORMETRE, 16 (1)(95-106 ).

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.16, sa.1, ss.95-106, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim üyesi yetiştirme programı ÖYP uygulamasının iptali hakkında farklı statüdeki akademisyenlerin görüşleri Nitel araştırma örneği

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.4, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Why does my child swim Mechanism of parent quidance

Scince, Movement and Health, cilt.16, sa.2, ss.442-448, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the extracurricular sportive activities from the view of physical education teachers

Science,Movement and Health, cilt.16, sa.2, ss.599-608, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The perception of the headmaster towards physical education course

Science, Movement and Health, cilt.16, sa.2, ss.430-441, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Increasing Bullying Tendency In Schools A Research In TheContext of Extracurrıcular Sportive Activities

Science, Movement and Health, cilt.16, sa.2, ss.335-342, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INCREASING BULLYING TENDENCY IN SCHOOLS A RESEARCH IN THE CONTEXT OF EXTRACURRICULAR SPORTIVE ACTIVITIES

Science, Movement and Health, cilt.16, ss.335-342, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Why does my child swım Mechanism of parent guidance

Science, Movement and Health, cilt.16, sa.2, ss.442-448, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the effect of physical education and sports activities on psychological adaptation levels of children

Niğde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt.10, sa.1, ss.141-152, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of dissociative life of male athletes in some disability sportive branches

Journal of Human Sciences, cilt.13, sa.1, ss.1786-1791, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perceptions about physical education teacher in students drawings

Science, Movement and Health, cilt.15, sa.2, ss.617-626, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXAMINATION OF SELF ESTEEM LEVELS ACCORDING TO SOME VARIABLES

Science, Movement and Health, cilt.15, ss.596-601, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF TEACHING APPROACH WITH DRAMATIZATION USED INSCIENCE AND TECHNOLOGY LESSON TO THE STUDENTS ACHIEVMENT LEVEL

OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS, SERIES PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.15, sa.2, ss.610-616, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INVESTIGATION OF TIME MANAGEMENT SKILLS OF COLLEGE STUDENTS WHO PLAY SPORTS AND DON’T PLAY SPORTS

Science, Movement and Health, cilt.15, ss.602-609, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Ölçeği ZEBSEYFÖ Geliştirme Çalışması

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.19-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of award on the ability of shooting ın athleticism as a motivatıon factor

Science, Movement and Health, cilt.15, sa.2, ss.589-595, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hafif Derecede Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Beden Eğitimi ve Sporun Benlik Algısı Üzerindeki Etkisi

International journal of Science Culture and Sport, cilt.3, sa.11, ss.55-72, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zihinsel Engelli Çocuklarda Özel Atletizm Antrenmanlarının Öz Bakım Beceri Düzeylerine Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.6, sa.3, ss.145-160, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the effect of sports based play program in children on dependency level for computer games

Science, Movement and Health, cilt.15, sa.2, ss.581-588, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liselerarası Badminton Müsabakalarına Katılan Sporcu-Öğrencilerin Spora Katılım Motivasyonlarının Belirlenmesi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.1-6, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluatıon of job satısfactıon levels of physıcal educatıon and sports teachers ın terms of some varıables

Evaluatıon of job satısfactıon levels of physıcal educatıon and sports teachers ın terms of some varıables, cilt.7, sa.3, ss.260-267, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of special physical education and sports program on the quality of life of the children with mental retardation

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, cilt.7, sa.1, ss.1-8, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Levels of job satisfaction of coaches providing education to mentally retarded children in Turkey

Educational Research and Reviews, cilt.7, sa.23, ss.502-508, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The media as the factor of tending to sport ın children a study after a tv competition programme named as Ice Dancing

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, cilt.6, sa.1, ss.85-93, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining badminton athletes self esteem

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, cilt.6, sa.1, ss.94-101, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of communication skill levels of candidate teachers ın term of playing sports or not

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Scıence, movement and health, cilt.12, sa.2, ss.136-142, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Goal Orientation And Motivational Climate In Badminton Athletes

TOJRAS : The Online Journal of Recreation and Sport, cilt.1, sa.2, ss.24-33, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of social skill levels of the hearing impaired football players

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Scıence, movement and health, cilt.12, sa.2, ss.151-159, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Sporlarına Katılan ve Katılmayan İlköğretim Öğrencilerinin Ruhsal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.12, sa.4, ss.265-276, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of the participation of educable mentally retarded children in the special physical education classes upon the anxiety levels of the parents of the children

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Scıence, movement and health, cilt.10, sa.2, ss.304-309, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hareketsiz Yaşamlar Kültürü ve Beraberinde Getirdikleri

Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.195-210, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Nevrotik Eğilimler ve Badminton Eğitimi İlişkisine Yönelik Bir Araştırma

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.137-145, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Anne Babaların Özel Eğitimleri Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerine Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.38-48, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Voleybolda Servis Becerisi Öğretimine Motivasyonel Bir Yaklaşım

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.196-203, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Beden Eğitimi ve Sporun Sosyalleşme Düzeylerine Etkisi

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.315-324, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zihinsel Engelli Çocuklar İçin Beden Eğitimi ve Sporun Genel Gelişim Süreçleri Açısından Önemi

Çağdaş Eğitim Dergisi, cilt.33, sa.350, ss.17-2, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM PROFİLLERİ

2. ULUSLARARASI 24 KASIM BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM VE YENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Türkiye, 23 Kasım 2020

Nedenleri ve Niçinleri İle Engellilerde Spor

18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi., 7 - 09 Kasım 2020, ss.33-34

STUDY OF SOCIAL SKILL LEVEL OF PHYSICALLYDISABLED ATHLETES IN DIFFERENT BRANCHES

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition,Healthy Life Sport, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019, ss.2317

Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümünün MezunGörüşleri Bakımından İncelenmesi

5th International Eurasian Congress on NaturalNutrition, Healthy Life Sport, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2019, ss.1383-1386

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Zihinsel Engelli BireylerinSportif Etkinliklerine Yönelik Tutum Profilleri

5th International Eurasian Congress on NaturalNutrition, Healthy Life Sport, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019, ss.2037-2044

DOWN SENDROMLU BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPORKONULU ARAŞTIRMALARIN İÇERİK ANALİZİ

17th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019, ss.1951-1952

6-11 YAŞ ESKRİM SPORU YAPAN ÇOCUKLARIN RUHSAL UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

17th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019, ss.2019-2022

Çocuğum Neden Futbol Oynuyor

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019

FUTBOLCULUK SEVİYESİ PROSOSYAL VE ANTİSOSYAL DAVRANIŞLARIN BİR BELİRLEYİCİSİMİDİR?

17th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019, ss.1762-1763

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN SPOR KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ ÇİZME YAZMA TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

5. International Eurasian Congress on Natural Nutrition and Healty Life, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019

GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR YAŞAM KALİTESİ VE SPOR

5. International Eurasian Congress on Natural Nutrition and Healty Life, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019

SOCIAL SKILL LEVELS OF THE AMPUTEE FOOTBALL PLAYERS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, Constanta, Romanya, 18 - 20 Mayıs 2019

Sporculuk Düzeyi ve Sportif Kendine Güven İlişkisi

2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS FOR ALL AND WELLNESS, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.968-973

GÖRME ENGELLİ SPORCULARIN SPORA KATILIM MOTİVASYONU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

1. Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2018

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

1. Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi, 29 - 30 Kasım 2018

EXAMINATION OF THE VALUES OF PHYSICAL EDUCATION LESSONS FOR HIGHSCHOOL STUDENTS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, 17 - 19 Haziran 2018

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Hoşgörü Tutum Perspektifi

”5. International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress”, 7 - 09 Mayıs 2018

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Ahlaki Kimlik Düzeyi

5. International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress, 7 - 09 Mayıs 2018

Takım Sporcularının Görev ve Ego Yönelim Düzeyinin İncelenmesi

5. International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress, 7 - 09 Mayıs 2018

Takım Sporcularının Görev ve Ego Yönelim Düzeylerinin İncelenmesi

5. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 7 - 09 Mayıs 2018

Elit Hentbolcularda Sosyal Beceri Profili

15. Uluslararası Spor Bilimleri Fakültesi, 15 - 18 Kasım 2017

Sporcu Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık

15. International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.875

Özel Gereksinimli Çocuklarla Çalışan Antrenörlerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi

III. ULUSLARARASIENGELLİLERDEBEDEN EĞİTİM VE SPOR KONGRESİ, 20 - 21 Ekim 2017, ss.130-131

Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik ve duygusal emek düzeylerinin incelenmesi

4. Uluslararası Avrupa Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.2004-2005

Investigation social skill levels of the badminton players.

The 17th International Scientific Conference Prespectives in Physical Education and Sport, 18 - 20 Mayıs 2017

Examination of student athletes social relations and commetments to school.

The 17th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport., 18 - 20 Mayıs 2017

The effect of physical activity program on trait anxciety and life satisfaction levels of adults

The 17th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 18 - 20 Mayıs 2017

Are the social anxiety of the students athletes, the determinents of their self-Esteem?

17th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 18 - 20 Mayıs 2017

Sports environment perception of preschool children.

17th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 18 - 20 Mayıs 2017

SPORT AND LONELINESS IN UNIVERSITY STUDENT

PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, 18 - 20 Mayıs 2017

Headmaster and Teacher Opinions for Special OlympicsYoung Athletes Program

17th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, 18 - 20 Mayıs 2017

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Ve Duygusal Emek Düzeylerinin İncelenmesi

IVthInternational EurasianEducationalResearch Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Bedensel Engelli Sporcularda Engel Kabulü

2. Uluslararsı Lisansüstü Eğitim Kongresi, 12 - 14 Mayıs 2017

Sport and Lonelinness In University Students

İnternational Scientific Conferance, Perspectives i,n Physical Education and Sport, Constanta, Romanya, 18 - 20 Mayıs 2017

INVESTIGATION OF SOCIAL SKILL LEVELS OF THE BADMINTON PLAYERS

17. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, 18 - 20 Mayıs 2017

Nereden Nereye Şampiyon Özel Bir Sporcunun Ebeveyni Olmak Babanın Bakış Açısıyla

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2016, ss.245

İki Farklı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Fiziksel Aktivite Profilinin İncelenmesi

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2016, ss.236

Ders dısı sportif etkinliklere yönelik okul müdürlerinin görüsleri

3.Uluslararası Avrasya Egitim ArastırmalarıKongresi, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Metaphoric perceptions of gifted students about physical education and physical education teachers

The 16thInternational scientific conference “perspectives in physical education and sport”, 20 - 22 Mayıs 2016

Perceptions of the school directors with respect to the physical education course

The 16th Internationalscientific conference “perspectives in physical education and sport”, 20 - 22 Mayıs 2016

Physical Education Lessons In The Wiews Of Intellectual Disability Indivudial

The 16th Internationalscientific conference “perspectives in physical education and sport”, Constanta, Romanya, 20 Mayıs - 21 Haziran 2016

Evaluation of the extracurricular sportive activities from the view of physical education teachers

The 16thInternational scientific conference “perspectives in physical education and sport”, 20 - 22 Mayıs 2016

Beden Eğitimi Öğretmeni Kişilerarası Özyeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

III. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Ortaokul öğrencilerinin ahlaki gelişimleri açısından sportmenlik yönelimleri

III. Uluslararası Avrasya EgitimArastırmaları Kongresi, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Ders dışı sportif etkinliklere yönelik okul müdürlerinin görüşleri

III. Uluslararası Avrasya EgitimArastırmaları Kongresi, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezxlerinin sportif profilinin ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi

Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Ögrenci Kongresi, 27 - 29 Mayıs 2016

Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Spor Bilimleri ve Öğrenci Kongresi, 27 Mayıs 2016 - 29 Mayıs 1900, ss.244

Zihinsel yetersizliği olan çocuklardaki spor ortamı algısı

Uluslararası Spor BilimleriTurizm ve Rekreasyon Ögrenci Kongresi, 27 - 29 Mayıs 2016, ss.267

Physical education lesson in the views of intellectual disability individual

16th International Scientific Conference Perspectives inPhysical Education and Sport, 20 - 22 Mayıs 2016, ss.26-27

Investigation Of Time Management Skills According to Personality Characteristics of University Who Study Sport Education

International Scientific Conference, ‘’ Perspectives In Physical Education And Sport, Constanta, Romanya, 20 - 21 Mayıs 2016, ss.45

WHY IS MY CHILD SWIMMING PARENTAL GUIDANCE MECHANISM

The 16th International scientific conference“perspectives in physical education and sport, Constanta, Romanya, 20 - 22 Mayıs 2016, cilt.47

Metaphoric perceptions of gifted students about physical education course and physical education teachers

16th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 20 - 22 Mayıs 2016, ss.3

University Students Awareness Levels on the Effects of Sport in Mentally Retarded Individuals

III. International Exercise and Sport Psychology Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2015, ss.100

SELF ESTEEM IN STUDENT ATHLETES

PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Romanya, 22 - 23 Mayıs 2015

Examinatıon of high school students sportsmanlike conducts in physical education lessons according to some variability

International Scientific Conference “Perspectives In Physical Education And Sport”, Constanta, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.35

Investigation of the effect of sports based play program in children on dependency level for computer games

International Scientific Conference “Perspectives In Physical Education And Sport”, Constanta, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.34

The effect of award on the ability of shooting ın athleticism as a motivatıon factor

International Scientific Conference “Perspectives In Physical Education And Sport”, Constanta, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.33-34

The effect of teaching approach with dramatization used in science and technology lesson to the students achievment level

International Scientific Conference “Perspectives In Physical Education And Sport”, Constanta, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.37

Investigation of time management skills of college students who play sports and don t play sports

International Scientific Conference “Perspectives In Physical Education And Sport”, Constanta, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.48

Perceptions about physical education teacher in students drawings

International Scientific Conference “Perspectives In Physical Education And Sport”, Constanta, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.37-38

Engellilerde Sporun Genel Görünümü

Anadolu Şehirlerinde ve Kırşehir’de Sporun Gelişimi Sempozyumu, Türkiye, 17 - 18 Ocak 2015

Evaluation of Dissociative Life of Male Athletes in Some Disability Sportive Branches

19. Uluslararası Engelliler için Fiziksel Aktivite Sempozyumu, 19 - 23 Temmuz 2013

Otistik Çocuklarda Özel Beden Eğitimi Uygulamaları

II. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

Evaluation of communication skill levels of candidate teachers in term of playing sports or not

12th International Scientific Conference, Constanta, Romanya, 18 - 19 Mayıs 2012

Evaluation of social skill levels of the hearing impaired football players

12th International Scientific Conference, Constanta, Romanya, 18 - 19 Mayıs 2012

Evaluation of job satisfaction levels of physical education and sports teachers ın terms of some variables

4th Annual International Conference Physical Education Sport and Health, Pitesti, Romanya, 18 - 19 Kasım 2011

Evaluation of social skill levels of wheelchair basketball players

4th Annual International Conference Physical Education Sport and Health, Pitesti, Romanya, 18 - 19 Kasım 2011

Farklı Branştaki Sporcuların Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması

22. TAFİSA Dünya Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Kasım 2011, ss.128-129

An alternative opening out for disabled people Boccia

11th International Sports Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010, ss.401-403

Examinatıon of the psychological adaptation levels of children doing gymnastic and their peers who don t play sports

11th International Sports Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010, ss.657-659

Cooperation in special physical education programmes

11th International Sports Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010, ss.1471-1473

Yaz Spor Okullarına Katılan Çocukların Ruhsal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi

1. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2010, ss.321

Hareketsiz Yaşamlar

Gökkuşağı Projesi sempozyumu, 05 Ocak 2010

Badminton Sporcularının Benlik Saygısı Yapılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

4. Raket Sporları Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 11 - 12 Aralık 2009, ss.40-47

Badminton Sporcularında Hedef Yönelimi ve Algılanan Güdüsel İklim İlişkisi

4. Raket Sporları Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 11 - 12 Aralık 2009, ss.11-15

Badminton Sporcularının Denetim Odağı Yapılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

4. Raket Sporları Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 11 - 12 Aralık 2009, ss.4857

Çocuklarda Nevrotik Sorun Düzeyleri ve Badminton Eğitimi İlişkisine Yönelik Bir Araştırma

4. Raket Sporları Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 11 - 12 Aralık 2009, ss.94-101

Badminton Sporcularında Denetim Odağı ve Benlik Saygısı İlişkisi

4. Raket Sporları Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 11 - 12 Aralık 2009, ss.2-6

Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Beden Eğitimi ve Spor Aktivitelerinin Davranış Sorun Düzeylerine Etkisi

10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Bolu, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2008, ss.923-926

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Sportif Profili

Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 10 Kasım 2007, ss.57

Voleybolda Servis Becerisi Öğretimine Motivasyonel Bir Yaklaşım

Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 10 Kasım 2007, ss.228-229

Hareketsiz Hayatlar Kültürü

38. İCANAS Uluslar Arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2007, ss.758-759

Kitap & Kitap Bölümleri

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YÖNETİCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ , Prof. Dr. Gülten HERGÜNER, Editör, Güven Yayınları, ss.123-144, 2020

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA ANTRENÖR OLMAK: ANTRENÖR GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA NİTEL BİR DEĞERLENDİRME

SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ, Prof. Dr. Gülten HERGÜNER, Editör, Güven Yayınları, ss.145-180, 2020

FARKLI BOYUTLARI İLE E-SPOR

SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ, Prof. Dr. Gülten HERGÜNER, Editör, Güven Yayınları, ss.218-239, 2020

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE İHTİYAÇLARI: EBEVEYN GÖRÜŞ AÇISIYLA NİTEL BİR DEĞERLENDİRME

SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ, Prof. Dr. Gülten HERGÜNER, Editör, Güven Yayınları, ss.181-217, 2020

Engelliler İçin BedenEğitim ve Spor

BESÖABT, Mehmet GÜNAY, Editör, Gazi Kitabevi, ss.580-620, 2020

Engelliler İçin BedenEğitim ve Spor

Öğretmenlik Alan Bilgisi Kitabı, Mehmet Günay, Editör, Gazi Kitapevi, ss.400-448, 2019

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERDE ÖZELBEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN FARKINDALIK VETUTUM PERSPEKTİFİ

HER YÖNÜYLESPOR, Gülten HERGÜNER, Editör, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, ss.229-250, 2019

Zihinsel Engellilerde Spor

Engellilerde Spor ve Sınıflandırma, Atalay Güzel, Nevin; Kafa, Nihal, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.157-176, 2016