Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Left Paraduodenal Hernia Caused by a Peritoneal Membrane: Report of a Case

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.1, ss.29-32, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Left Paraduodenal Hernia Caused by a Peritoneal...

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, sa.1, ss.29, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zenker Divertikülü: Vaka Serisi

Yeni tıp dergisi, cilt.25, sa.2, ss.86, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PEDUNCULATED GIANT HEPATOCELLULAR CARCINOMA REPORT OF A CASE

Gazi Medical Journal, cilt.16, sa.1, ss.43-45, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Apendiks Mukoseli Olgu Sunumu

13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2011

Karın Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Chiliaditi Sendromu

13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2011

Dev Meckel Divertikülü

17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2010

Memenin primer nöroendokrin tümörü.

3. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Türkiye, 5 - 08 Mart 2009

Gastrointestinal stromal tumors: Four year experience of a center.

18th International Postgraduate Course Of The International Association Of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, 8 - 11 Ekim 2008

Özefagus Kanseri Tedavisinde 3 Alan Lenf Nodu Diseksiyonu Sonuçlarımız

IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2007

Özefagus Kanserinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2007