Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2016 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

  • 2014 - 2016 Araştırma Görevlisi

    Muş Alparslan Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü