Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yapay Zekâ Yöntemlerinde Entropi

ournal of Information Systems and Management Research, cilt.1, sa.1, ss.15-22, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapay Zeka Yöntemlerinde Entropi

Journal of Information Systems and Management Research, cilt.1, sa.1, ss.15-22, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparative analysis of machine learning algorithms in detection of phishing websites

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.24, sa.2, ss.276-282, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Siber Güvenlik Alanında Derin Öğrenme Yöntemlerinin Kullanımı

International Conference on Management Information Systems (IMISC 2018), 24 - 26 Ekim 2018

Comparison of Classification Algorithms used in Intrusion Detection Systems

International Conference onApplied Mathematics in Engineering (ICAME), Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018

Secure Multiparty Computation and Blockchain-Smart Contract Based Election System

InternationalConference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME), Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018

An Altered Application of Permutative Straddling Method for Spatial Steganography

International Advanced Research and Engineering Congress (IAREC), Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017

Mobile Malware Datasets and Malware Detection

International Advanced Research and Engineering Congress (IAREC), Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017

Applying Deep Learning to Cybersecurity Field and Its Advantages

International Advanced Researches and Engineering Congress (IAREC), Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017

Spy Attacks and Protection Methods in Android Smart Phones

International Advanced Research and Engineering Congress (IAREC), Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017

Comparative Analysis of Web Application Security Scanners

International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 22 - 26 Mart 2017

An Adaptation of Matrix Encoding Technique for Data Hiding in RGB Images

International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 22 - 26 Mart 2017

A Model of Steganographic Report for Web Application Security

Global Conference on Applied Computing in Science and Engineering, 27 - 29 Temmuz 2016