Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim

 • 2010 - 2020 Araştırma Görevlisi

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek

 • Yüksek Lisans Üstün Zekalı / Üstün Yetenekli Çocuklar ve Program

 • Lisans Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler

 • Lisans Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem

 • Lisans Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi

 • Lisans A. Seçmeli (ÖY'de Erken Çocukluk Döneminde Tanılama)

 • Yüksek Lisans Üstün Zekalılar İçin Program Geliştirme

 • Lisans A. Seçmeli-4 (ÖY de Program Geliştirme)

 • Yüksek Lisans Türk Eğitiminin Sosyal Problemleri

 • Lisans Özel Yet. Seçmeli-X (ÖY'de Erken Çocukluk Döneminde Tanılama))

 • Yüksek Lisans Üstün Zekalı / Üstün Yetenekli Çocuklar ve Program Geliştirme

 • Doktora Engelsiz Toplum ve Okul Kavramı

 • Lisans Özel Yet. Seçmeli-X (ÖY'de Program Geliştirme))

 • Lisans ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

 • Lisans Özel Eğitimde Meslek Etiği

 • Lisans Seçmeli-VIII (Üstün Yetenekliler ve Eğitimleri)

 • Lisans Seçmeli-V (Yasa ve Yönetmeliklerle Sorun Çözme)

 • Lisans Seçmeli-V (Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi)

 • Lisans SEÇMELİ I (KAYNAŞTIRMA VE DESTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ)

 • Lisans ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I

 • Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I

 • Lisans İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA

 • Lisans SEÇMELİ-VI (AĞIR VE ÇOKLU YET. OL ÖĞR.ÖĞRT. UYGULAMASI-I)

 • Lisans ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK

 • Lisans YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM