Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir ebeveynlik sınavı: Özel yetenekli çocuk sahibi olmak

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ya Da Eğitim Dergisi, cilt.1, sa.8, ss.32-37, 2021 (Hakemsiz Dergi)

Geçmişten Günümüze Türkiye’de Üstün Yeteneklilerin Eğitimi: Prof. Dr. Ayşegül Ataman ile Görüşme

Çocuk ve Medeniyet, cilt.5, sa.10, ss.511-524, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Informative Parent Training on Parental Advocacy and Legal Rights for Families with Children with Special Educational Needs

International Journal of Psychology and Educational Studies, cilt.7, sa.3, ss.178-193, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Cahilliklerimiz

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim YA DA Eğitim Dergisi., sa.3, 2020 (Hakemsiz Dergi)

The comparison of the social skills, problem behaviours and academic competence of gifted students and their non-gifted peers

International Journal of Progressive Education, cilt.16, sa.6, ss.296-312, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Yapısı ve Toplumsal İlişkilerinin Belirlenmesi

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, cilt.19, sa.43, ss.61-108, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’de Engelli Hakları ve Engelliler Hukuku’nun Durumu.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi,, cilt.9, sa.35, ss.233-278, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖZEL EĞİTİM LİSANS DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ DÜZEYLERİNE VE ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.815-833, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretim Çağındaki Üstün Yetenekli ÖğrencilerinDavranışsal Özelliklerinin Eğitim OrtamlarınaYansıması ve Ortaya Çıkabilecek Sorunlar

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.1, ss.185-231, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Milli Eğitim Dergisi, cilt.47, sa.220, ss.143-172, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Aile Eğitimi Konusundaki Yeterliliklerinin Belirlenmesi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.668-684, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RAM Uygulaması

Eğitimci Dergisi, sa.16, ss.50, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Kastamonu Vilayet Salnamelerinde Kız İnas Rüşdiye Mektepleri 1875 1903

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., cilt.17, sa.14, ss.278-284, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Basında Üstün Yetenekliler: Haberler Üzerine İçerik Analizi

3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2020

Türkiye’de ve Dünyada Özel Eğitimin Öncüleri

Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel eğitim Kongresi, Samsun, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017

Dünyada ve Türkiye’xxde Özel Eğitimin Öncüleri

Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Samsun, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2017

Engelli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Alışkanlıkları ve Sosyo-Kültürel Özellikleri

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerine Sunulan Önleyici Sınıf Yönetimi Eğitiminin Bilgi Düzeylerine Etkisi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, cilt.1, ss.129-137

Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Sorun ve Beklentileri Nitel Bir Araştırma

ELMİS-2016: TT and VES (including arts education), Konya - Ereğli, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016

Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Eğitsel Durum ve Sorunları

ELMİS-2016: TT and VES (including arts education), Konya - Ereğli, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016

Görme Engellilerin Eğitimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi

3. Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2012

Türkiye de Erken Çocuklukta Eğitsel Tanılama ve Yerleştirme Süreci RAM Örneği

Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Şubat 2012

Türk Üniversite Öğrencilerinin Kafkasya ve Rusya Algısı

Türk-Rus İlişkileri 4. Çalıştayı, Pyatigorsk, Rusya, 28 - 29 Kasım 2011

Türkiye de Eğitsel Tanılama ve Yerleştirme Süreci RAM Örneği

21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 20 - 22 Ekim 2011

Türkiye’xxde eğitsel tanılama ve yerleştirme süreci (RAM Örneği)

21. Ulusal ÖZel Eğitim Kongresi, Magusa, Türkiye, 10 Ekim - 14 Aralık 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Özel Yetenekli Öğrencilerin Okulda Sosyal Uyum Davranışları

Özel Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Duygusal ve Akademik Gelişimi, Uğur Sak, Editör, PegemA, Ankara, ss.121-147, 2021

Özel eğitimin temelleri

Özel Eğitim, Sertan Talas, Editör, Nobel Yayın, Ankara, ss.1-28, 2020

Özel Yeteneklilerin Özellikleri ve Gelişimleri

Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek, Özmen, R. Ataman, A., Editör, Ankara: Maya Yayıncılık, Ankara, ss.250-270, 2019

Özel Yeteneklilerin Tanılanması

Özel Yetenekli Öğrencim Var, Kılıç, O. Çitil, M., Editör, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, ss.74-94, 2019

Özel Yeteneklilerde Davranış ve Sınıf Yönetimi

Özel Yetenekli Öğrencim Var, Kılıç, O. Çitil, M., Editör, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, ss.184-220, 2019

Özel Yetenekliler Alanına Giriş

Özel Yetenekli Öğrencim Var, Kılıç, O. Çitil, M., Editör, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, ss.14-44, 2019

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ VE OSB OLAN ÇOCUKLARLA İLGİLİ YASALDÜZENLEMELER

ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU, Şahbaz, Ü., Editör, Vize Akademik, Ankara, ss.255-289, 2019

Özel Yetenekli Çocuğum Var

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2018

Engelli Bireylerleİlgili Ulusal Yasal Düzenlemeler ve Haklar

Engelli Mevzuatı ve Meslek Etiği, Hasan Gürgür, Editör, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, ss.82-113, 2018

Zihinsel Yetersizliği ve OSB Olan Çocuklarla İlgili Yasal Düzenlemeler

Zihinsel Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar, Ümit Şahbaz, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.225-258, 2017

Bilişsel Yetersizliği Olan Öğrencilerde Yardımcı Teknolojiler

Özel Eğitimde Yardımcı Teknolojiler, Salih Çakmak, Editör, Vize, Ankara, ss.152-180, 2016

Yardımcı Teknoloji, TArihçe ve GEnel KAvramlar

Özel Eğitimde Yardımcı Teknolojiler, Salih ÇAKMAK, Editör, VİZE YAYINCILIK, Ankara, ss.6-17, 2016

Engelli Çocuklar ve Sosyolojisi

Farklı Persfektiflerden Çocukluk ve Sosyolojisi, Levent Eraslan, Editör, Vize, Ankara, ss.179-197, 2015

Yasalar ve Özel Eğitim

Vize Yayıncılık, Ankara, 2013

Engelli Çocuk ve Ergenlerin Sosyolojik Boyutu

Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları El Kitabı, Kulaksızoğlu, Adnan, Editör, Çocuk Vakfi Yayınları, İstanbul, ss.27-45, 2011