Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Design and implementation of a microcontroller-based wind energy conversion system

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.22, no.6, pp.1582-1595, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Design, optimisation and application of a resonant DC link inverter for solar energy systems

COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, vol.33, no.5, pp.1761-1776, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Application of one-axis sun tracking system

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.50, no.11, pp.2709-2718, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

MICROCONTROLLER BASED DC/DC BOOST CONVERTER FOR SOLAR ENERGY SYSTEMS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.23, no.3, pp.719-728, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF PARALLEL OPERATION SET OF ALTERNATORS FOR EDUCATIONAL PURPOSE

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.23, no.3, pp.729-739, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Akıllı Şebekelerde Güneş Enerjisi Üretiminin Zamana Bağlı Olasılıksal Tahmini

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.7, no.2, pp.411-424, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Design, Analysis and Optimization of a Hybrid Microgrid System Using HOMER Software: Eskisehir Osmangazi University Example

INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT-IJRED, vol.8, no.1, pp.65-79, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Baz İstasyonu Ölçümlerinin Konuma Bağlı Olarak Gerçek Zamanlı Kaydedilmesine Yönelik Arayüz Geliştirilmesi

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.10, no.4, pp.451-460, 2017 (Other Refereed National Journals)

PV Beslemeli LED Sokak Armatürünün Çoklu Modlu Çalışmasının Panel Gücü ve Akü Ömrü Üzerine Etkisi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, vol.5, no.2, pp.257-270, 2017 (Other Refereed National Journals)

Manyetik Alan Ölçümleri için Hall Effect Sensörlü Gaussmetre Tasarımı ve Uygulaması

afyon kocatepe üniversitesi fen ve mühendislik bilimleri dergisi, vol.15, no.3, pp.8-12, 2015 (Other Refereed National Journals)

PLC Kontrollü Güneş Takip Sistemi Tasarım ve UYgulaması

E-Journal of New World Sciences Academy, vol.4, no.3, pp.315-329, 2009 (Other Refereed National Journals)

Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretiminin Türkiye deki Gelişimi

TÜBAV Bilim Dergisi, vol.1, no.2, pp.64-72, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türkiye nin Enerji Geleceği

TÜBAV Bilim Dergisi, vol.1, no.2, pp.36-44, 2008 (Other Refereed National Journals)

Güneş Enerjisi Kaynaklı LED Armatür Tasarımı

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.10, no.4, pp.347-352, 2007 (Other Refereed National Journals)

Güneş Enerjisi Eğitim Seti Tasarım ve Uygulaması

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.3, pp.327-336, 2007 (Other Refereed National Journals)

Bilgisayar Kontrollü Güneş Takip Sisteminin Tasarımı ve Uygulaması

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.9, no.4, pp.247-253, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Importance of Lithium-Ion Energy Storage Systems in Balancing the Grid: Case Study in Turkey

10th International Conference on Renewable Energy Research and Application 2021 (ICRERA), Turkey, 26 September 2021

Efficiency Parameters of Variable Speed Compressor Technology for Industrial Coolers

II. Uluslararası Bilim ve İnovasyon Kongresi (INSI 2021), Sinop, Turkey, 25 - 27 June 2021, pp.162-169 Creative Commons License Sustainable Development

Security Applications for Reliable Energy Management in a Microgrid

International Conference on Electrical, Communication, and Computer Engineering (ICECCE), 12 - 13 June 2020 identifier

Energy Management of a PV Energy System and a Plugged-in Electric Vehicle Based Micro-Grid Designed for Residential Applications

8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGY RESEARCH AND APPLICATIONS, Brasov, Romania, 3 - 06 November 2019 identifier identifier

Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Akıllı Bir Ev İçin Enerji Yönetimi Uygulaması

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2017), Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.159-165 Sustainable Development

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kampüsü için Tasarlanmış bir AA Mikro Şebekede Enerjinin Optimal Yönetimi

1. Ulusal Elektrik Enerjisi Dönüşümü Kongresi (EL-EN), Elazığ, Turkey, 21 - 22 September 2017, pp.251-256

ANN Controlled Single Phase Inverter For Solar Energy Systems

16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition (PEMC), Antalya, Turkey, 21 - 24 September 2014, pp.768-772 identifier identifier

Akıllı Algoritmalar Kullanılarak Güneş Enerji Dönüşüm Sistemleri Uygulamaları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2013), Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 October 2013

Rüzgar Enerjili Sistemler İçin FPGA Denetimli Dönüştürücü Tasarımı ve Uygulaması

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2013), Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 October 2013

Dalga Enerjisinden Elektrik Üreten Sistemlere Genel Bir Bakış ve Yeni Bir Yöntem Uygulaması

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2013), Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 October 2013

Modeling of a smart grid system using real time data on NEPLAN

4th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, Istanbul, Turkey, Turkey, 13 - 17 May 2013, pp.950-954 Sustainable Development

Electromagnetic analyses of two axial flux permanent magnet generators PMGs

4th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, Istanbul, Turkey, Turkey, 13 - 17 May 2013, pp.290-294

Modeling of meteorological parameters and improving the classification accuracy for the wind turbines

International Symposium on Power Electronics Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Sorrento, Italy, Italy, 20 - 22 June 2012, pp.594-596

DsPIC Uygulama ve Geliştirme Seti Tasarımı

Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu (UMÇÖS 2012), Nevşehir, Turkey, 13 - 15 June 2012

Cogging Torque Exploration of Radially and Angularly Directed Fluxes in a New PM Generator with the Multiple Stators

Seventh International Conference and Exhibition on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER’12), Monte-Carlo, Monaco, 22 - 25 March 2012

Prediction of Solar Radiation Using Meteorological Data

1st International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Nagasaki, Japan, 11 - 14 November 2012 Sustainable Development identifier identifier

Güneş Enerjili Sistemler İçin Enerji Takip Sistemi Uygulaması

VI. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2011), Denizli, Turkey, 14 - 16 October 2011

Rüzgâr Türbinleri İçin Meteorolojik Veri İzleme Arayüz Tasarımı

VI. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2011), Denizli, Turkey, 14 - 16 October 2011

Design and analysis of an axial field permanent magnet generator with multiple stators and rotors

2011 International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, Malaga, Spain, Spain, 11 - 13 May 2011, pp.1-4

A Novel Converter Design and Optimisation for Solar Energy System

Sixth International Conference and Exhibition on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER'11), Monte-Carlo, Monaco, 31 March - 03 April 2011, pp.1-11

Determining Suitability of Locations for Installation of Solar Power Station Based on Probabilistic Inference

2010 Ninth International Conference on Machine Learning and Applications, Washington, DC, USA, United States Of America, 12 - 14 December 2010, pp.714-719

Elektrik Makinelerinin Eğitim Amaçlı Üç Boyutlu Simülasyonları

Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 05 June 2007 - 08 December 2010

Trafosuz Elektrofüzyon Kaynak Makinesinin Güç Devresi Benzetimi

Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2010), Bursa, Turkey, 2 - 05 December 2010

A Novel Data Acquisition System for Monitoring Hybrid Energy Systems

Fifth International Conference and Exhibition on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER'10), Monte-Carlo, Monaco, 25 - 28 March 2010

Application of Microcontroller Based Meteorology Station

5TH International Advanced Technologies Symposium (IATS’09), Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2009

Simulation of Speed Control for Travelling Wave Ultrasonic Motor

5TH International Advanced Technologies Symposium (IATS’09), Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2009

Simulation of Parallel Connected DC DC Boost Converter for Hybrid Energy Sources

5TH International Advanced Technologies Symposium (IATS’09), Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2009

A Parameter Determination System for Wind Turbines Based On Naive Bayes Classification Algorithm

8th International Conference on Machine Learning and Applications, Florida, United States Of America, 13 - 15 December 2009, pp.611-616 Sustainable Development identifier identifier

dSPACE based control of voltage source utility interactive inverter

SPEEDAM 2008 - International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Ischia, Italy, 11 - 13 June 2008, pp.662-666 Sustainable Development identifier identifier

Low-Cost and High Sensitive Microcontroller Based Data Acquisition System for Renewable Energy Sources

International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Ischia, Italy, 11 - 13 June 2008, pp.196-199 Sustainable Development identifier identifier

Building of W&S Energy System

International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Ischia, Italy, 11 - 13 June 2008, pp.1466-1469 identifier identifier

Güneş Pillerinin Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanımı

VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu–UTES’2006, Isparta, Turkey, 25 - 27 May 2006

Güneş Takip Sistemi Tasarım ve Uygulaması

1. Enerji Verimliliği ve Kalite Sempozyumu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, Turkey, 17 - 18 May 2005, pp.301-305

Design of A Hybrid Energy Power System Using Solar and Wind Power

2nd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Tebriz, Iran, 15 - 19 September 2004

Design and Hybrid Energy Power System Using Solar and Wind Energy

2nd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, tebriz, Iran, 2 - 08 September 2004, pp.776-778