Asst. Prof. MERAL ALKAN


Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Education Information

2008 - 2013

2008 - 2013

Doctorate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Postgraduate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Turkey

1991 - 1994

1991 - 1994

Undergraduate

Bogazici University, Faculty Of Educatıon, Department Of Foreıgn Language Educatıon, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

PISA 2009 okuma becerileri açık uçlu sorularının puanlanmasında genellenebilirlik kuramındaki farklı desenlerin karşılaştırılması / Comparison of different designs in scoring of PISA 2009 reading open ended items according to generalizability theory

Gazi University, Rektörlük, -

2005

2005

Postgraduate

Uluslararası okuma becerilerinde gelişim projesi (PIRLS)`nde Türk öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörler / The factors that effect the achievement of Turkish students in progress in international reading literacy study (PIRLS)

Gazi University, Rektörlük, -


Citations

Total Citations (SCOPUS): 16

h-index (SCOPUS): 1