Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Social Studies Preservice Teachers’ Views on and Experiences with WebQuest

Journal of Education and Training Studies, vol.7, no.4, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Görüşlerinin Teknoloji Kabulü Bağlamında İncelenmesi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.2044-2054, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluating MOOCs According to Instructional Design Principles

Journal of Learning and Teaching in Digital Age, vol.2, no.2, pp.26-35, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Çalışma

13th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019), Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019

Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması

6th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2018), Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018

Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması

6th Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2018), Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018

Öğretim Teknoloğu İş İlanlarının İncelenmesi: Türkiye ve ABD Örneği

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 11 - 13 October 2017

Pedagogical Perspectives on Computational Thinking Skill

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 August - 26 October 2017, pp.192

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı ile E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, vol.1, pp.488-492

Problem Temelli Öğrenme Ortamları İçin Etkinlik Deposu Geliştirilmesi

International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.441-448

Türkiye de e Dönüşüm Hizmetlerinde Kişisel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması

8. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey2015), Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2015

A Usabiliy Study: Sample of YOK, TUBITAK, OSYM’s Websites

International Conference on Interdisciplinary Research In Education, Milan, Italy, 29 - 31 October 2014