Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Social Studies Preservice Teachers’ Views on and Experiences with WebQuest

Journal of Education and Training Studies, cilt.7, sa.4, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Görüşlerinin Teknoloji Kabulü Bağlamında İncelenmesi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.2044-2054, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluating MOOCs According to Instructional Design Principles

Journal of Learning and Teaching in Digital Age, cilt.2, sa.2, ss.26-35, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Çalışma

13th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019), Kırşehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması

6th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2018), Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması

6th Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2018), Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Öğretim Teknoloğu İş İlanlarının İncelenmesi: Türkiye ve ABD Örneği

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 11 - 13 Ekim 2017

Pedagogical Perspectives on Computational Thinking Skill

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukrayna, 23 Ağustos - 26 Ekim 2017, ss.192

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı ile E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, cilt.1, ss.488-492

Problem Temelli Öğrenme Ortamları İçin Etkinlik Deposu Geliştirilmesi

International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.441-448

Türkiye de e Dönüşüm Hizmetlerinde Kişisel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması

8. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey2015), Ankara, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2015

A Usabiliy Study: Sample of YOK, TUBITAK, OSYM’s Websites

International Conference on Interdisciplinary Research In Education, Milan, İtalya, 29 - 31 Ekim 2014