Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2015 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 2002 - 2008 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı (Dr), Türkiye

 • 1999 - 2001 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı (Dr), Türkiye

 • 1989 - 1995 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr. (Tam Burslu), Türkiye

 • 1988 - 1989 Lisans

  Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Yüksek Lisans

  Bir üniversite hastanesinde ayaktan tedavi gören hastaların ve yakınlarının hastane çalışanları ve hastane hizmetlerinden beklentilerinin ve memnuniyet durumlarının değerlendirilmesi

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği (Yl) (Tezli)

 • 2008 Doktora

  Bir tıp fakültesi hastanesinde elektromanyetik alan haritası çıkarılması ve elektromanyetik alan bulunan yerlerde çalışanların sağlık durumları

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı (Dr)

 • 2001 Doktora

  Ankara’da iki huzurevinde yaşayan 60 yaş ve üzeri kişilerde depresyon ve bilişsel bozukluk prevalanslarının serum tiroid hormonları, vitamin B12 ve folik asit düzeyleri ile ilişkisi

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce