Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Implementation of context-based vocabulary teaching method in Turkishlanguage instruction for foreigners

JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTIC STUDIES, cilt.15, sa.3, ss.1139-1154, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fransa’da Türkçe Türkiye’de Fransızca Öğretimi

Turkish Studies, cilt.8, sa.10, ss.477-498, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1933-1948 YILLARI ARASINDA HALKEVLERİ KÜTÜPHANELERİNE SEÇİLEN ESERLER ÜZERİNE İNCELEME

ROUTE EDUCATİONAL AND SOCİAL SCİENCE JOURNAL, cilt.4, sa.6, ss.149-157, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Edebiyatı Alanındaki Eserlerin Temel Söz Varlığına İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Turkish Studies, cilt.12, sa.4, ss.585-602, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÜLTÜR AKTARIMI ÇERÇEVESİNDE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK VE YABANCI MÜZİKLERE BAKIŞININ İNCELENMESİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.7, sa.1, ss.9-24, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Çocuk Dergisinde Çocuk Eğitimi Amaçlı Tarihsel Metinler ve Düşünce Örgüs

Journal of Turkish Studies, cilt.11, sa.3, ss.1527-1540, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Türkçesi Öğrenen Türkmenlerde Görülen Sesli okuma Yanlışları ve Çözüm önerileri

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.34, ss.24-37, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE TEMEL SEVİYE A1 YAZMA SORUNLARI AFGANİSTAN ÖRNEĞİ

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.67-87, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarındaki Sözcük Çalışmalarının Yöntem Teknik ve Türkçe Öğretimi Kazanımları Açısından İncelenmesi

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.10, ss.19-37, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulgaristan da Demokrasi Döneminde Türkçe Öğretimi Meselesi

Yeni Türkiye - Rumeli Balkanlar Özel Sayısı IV, ss.4431, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÇEVİRİLERDE TÜRKÇENİN YANLIŞ KULLANIMINA BİR ÖRNEK: MİCHEL FOUCAULT, BİLGİNİN ARKEOLOJİSİ ÜZERİNE

XIV. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI, Baku, Azerbaycan, 26 - 27 Eylül 2019, ss.360-371

yABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA GÖRSEL UNSURLARIN TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YANSITMA YETERLİLİĞİ: YENİ HİTİT 2 DERS KİTABI ÖRNEĞİ

III. ULUSLARARASI BATTAL GAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2019, ss.535-546

TÜRK DİZİ SEKTÖRÜNÜN YABANCILARA TÜRKÇEYİ TANITMA VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜ AKTARMADAKİ ETKİLERİ: SOSYAL MEDYA GAZETECİLİĞİ İNCELEME ÖRNEĞİ

III. ULUSLARARASI BATTAL GAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2019, ss.1077-1087

Web Tabanlı Öğretim Tekniği ile Türkçe günlük Konuşma İfadelerinin Öğretimi

İKİNCİ ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2019, ss.479-496

YABANCILAR İÇİN MOBİL UYGULAMALI RESİMLİ TEMEL SÖZLÜK

İKİNCİ ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2019, ss.206-215

İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARAINA DESTANLARLA DEĞERLERİN ÖĞRETİMİ

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ VI, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2019, ss.460-462

ANA DİL VE YABANCI DİLDE SOSYALLEŞME ARAÇLARI

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ VI, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2019, ss.451-459

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ANATALYA, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, cilt.2, ss.667-674

c1 Seviyesi Türkçe Yeterlik Sertifikasına Sahip Uluslararası Öğrencilerin Yazma Becerilerinin İncelenmesi

2. uLUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, cilt.3, ss.496-509

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE FİİLLER SÖZLÜĞ

XIII. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI, VARŞOVA, Polonya, 25 - 28 Eylül 2018, ss.459-468

Türkçe Sözcüklerle Yapılmış Romence Birleşik Fiiller

Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, cilt.1, ss.400-409

Türk Kültüründe Al (Kızıl, Kırmızı) ve Mavi (Gök) Renkler

Türk Dünyasın Stratej,k Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, cilt.1, ss.280

Ukrayna’xxda Türk Dili Öğretim Programı

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2017, cilt.1

Romen Dilindeki Türkçe Ekler

12. ULuslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bükreş, Romanya, 25 - 28 Eylül 2017, cilt.1, ss.475-478

ÇEVİRİ METİNLERDEKİ DİL KULLANIMINDA ”OTUZUNDA KADIN” ÖRNEĞİ

YEAUK-2017-YUKEKOGRETIMDE-EGITIM-ARASTIRMALARI-VE-UYGULAMALARI-KONGRESI, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017, cilt.1, ss.35

DEYİM Mİ DEMEYİM Mİ?

YEAUK 2017 YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017, cilt.1, ss.107

1933-1948 YILLARI ARASINDA HALKEVLERİ KÜÜPHANELERİNE SEÇİLEN ESERLER ÜZERİNE İNCELEME

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, ALANYA, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.1175-1176

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sorunlar

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, cilt.2, ss.459-462

Yabancı Dil Türkçe Öğretmenliği

XI. Uluslararsı Büyük Türk Dili Kurultayı, Budapest, Macaristan, 26 - 27 Eylül 2016, ss.776-782

Histoire d enseignement du français et de FLE en Turquie Türkiye de Fransızca Öğretimi ve Öğretmenliği

Colloque International sur l'Enseignement du français parlé, 10 - 11 Mayıs 2016, ss.1-10

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Kaygılarının Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Munich, Almanya, 19 - 21 Mayıs 2016, ss.235-244

Türk Dünyası nda Usul i Cedid Hareketi

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 25 - 27 Mayıs 2016, ss.263-268

Romencedeki Türkçe Kelimeler

7. ULUSLARARASI ATATÜRK KONGRESİ, ÜSKÜP/MANASTIR, Makedonya, 17 - 22 Kasım 2011, ss.1697-1721

Türkçenin Romen Kültürüne Etkisi

10. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 28 Eylül - 01 Ekim 2015, ss.487-497

Yabancılara Türkçe Öğretimi Taslak Program

I. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Aralık 2011, cilt.1, ss.497-508

Kitap & Kitap Bölümleri

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINA N. HOCA FIKRALARI İLE KÜLTÜR ÖĞRETİMİ

TÜRKLÜK BİLİMİNDE GÜR BİR SES PROF. DR. İSA ÖZKAN’xxA ARMAĞAN, DİLEK İBRAHİM, KALENDEROĞLU İHSAN, Editör, TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, Ankara, ss.363-368, 2019

PHILOLOGY / Y.T.Ö. Durum Eki- Fiil ve Bazı Dillerdeki Öntakı/Edat İlişkisi -

Multidisciplinary Studies- 4 Social Sciences Volume IMultidisipliner Çalışmalar- 4 Sosyal Bilimler Cilt 1, Abidin TEMİZER - İbrahim SERBESTOĞLU, Editör, Institut za GEOGRAFIJU, Podgorica, ss.149-164, 2018

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Durum Ekleri - Fiil İlişkisi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar Yaklaşımlar Etkinlikler, Şahin Abdullah, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.601-615, 2018

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ile Değerler Eğitimi/Miyase Sertbarut'un Kitaplarında Değerler Aktarımı

Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü Peace Culture in Child and Youth Literatüre, Hikmet Asutay, Tuncay öztürk, Didem Yılmaz, Sema Duran Bayraktar, Sare Gürel, Zekiye Hande Ünal, Editör, Trakya Üniversitesi, Edirne, ss.756-763, 2016

Çocuk Edebiyatı ve Yeni Medyalar/ Keloğlan Çizgi Filmi'nde Kültür Aktarımı

Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü Peace Culture in Child and Youth Literature, Himet Asutay, Tuncay Öztürk, Didem Yılmaz, Sema Duran Baytar, Sare Gürel, Z. Hande Ünal, Editör, Trakya Üniversitesi, Edirne, ss.475-484, 2016

Romencede Türk İzleri

Constanta Editura Imperium, Constanta (Köstence), 2015

Türkçenin Yabancı-İkinci Dil Olarak Öğretimi Politikaları

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Metodolojisi, Sarıçoban, Arif, Editör, Anı, Ankara, ss.45-84, 2015