Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tryptophan degradation and serum neopterin concentrations in intensive care unit patients

TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS, cilt.21, sa.3, ss.231-235, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neopterin as a prognostic biomarker in intensive care unit patients

JOURNAL OF CRITICAL CARE, cilt.24, sa.3, ss.318-321, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The protective role of anandamide in mesenteric ischemia reperfusion injury in guinea pig

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.110, sa.7, ss.379-384, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Liver schwannoma incidentally discovered in a patient with breast cancer

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.110, sa.5, ss.298-300, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Acute Appendicitis in Pregnancy: How to Manage?

Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital, cilt.54, sa.4, ss.457-462, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Nekrotizan Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonları

İnsizyon ve İnfeksiyon, cilt.1, sa.3, ss.56-59, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Operasyon Sırasında Tespit Edilen Beklenmedik Bir Tip 1 Mirizzi Sendromu: Olgu Sunumu

Gazi Medical Journal, cilt.19, sa.1, ss.41-44, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil Sol Kolon Patolojilerinde Hartmann Prosedürünün Yeri: Klinik Deneyimlerimiz.

Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.191-195, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil Sol Kolon Patolojilerinde Hartmann Prosedürünün Yeri: Klinik Deneylerimiz

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.191-195, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Transanal treatment of strictured rectal anastomosis with a circular stapler: both simple and effective

15th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 21 - 23 Eylül 2020, cilt.22, ss.9-57

Kolesistektomi sırasında oluşan safra yolları yaralanmalrının cerrahi tedavisi

13.TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, cilt.33, ss.22

Frozen section of the pancreatic neck margin in pancreaticoduodenectomy for pancreatic adenocarcinoma is inportant or not for survival

12 th World Congress of the International Hepato-pancreato-biliary Association, Sao-Paulo, Brezilya, 20 - 23 Nisan 2016

Radyofrekans Yardımlı Karaciğer Rezeksiyonları

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2012

Evaluation of urinary neopterin and biopterin excretion in intensive care unit patients.

43rd Congress of the European Society for Surgical Research, 21 - 24 Mayıs 2008, cilt.95, ss.1-104

Acil Sol Kolon Patolojilerinde Hartmann Prosedürünün Yeri

XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Bodrum, Türkiye, 26 - 30 Ağustos 2007

Mirizzi Sendromu: Olgu Sunumu

2. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, Bursa, Türkiye, 8 - 11 Mart 2007