Araştırma Alanları

  • Başarım Modellemesi ve Değerlendirmesi

  • Benzetim ve Modelleme

  • Paralel Algoritmalar

  • Bilgisayar Ağları

  • Bulanık Kümeler ve Sistemler

  • Doğal Dil İşlemesi

  • Evrimsel Hesaplama

  • İşletim Sistemleri