Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fuzzy Linguistic Summarization with Genetic Algorithm: An Application with Operational and Financial Healthcare Data

INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, cilt.25, sa.4, ss.599-620, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Secure routing protocols in wireless networks

Journal of Informatics Technologies, cilt.1, sa.3, ss.7-13, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Review on Real-time Big Data Analysis in Remote Sensing Applications

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier identifier

OPERASYONEL VE FİNANSAL SAĞLIK VERİSİ İÇİN BULANIK DİLSEL ÖZETLERİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇIKARIMI

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2016

A Survey of Insect Eye Inspired Visual Sensors

9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2015, ss.139-142 identifier